THÀNH VIÊN ĐĂNG NHẬP

Tên truy cập
Mật khẩu
Quên mật khẩu?
  • miếng đồng làm chân khi bị đứt chân trên main

    150,000 VNĐ

  • apollo fix pin fix màn fix rung iphone qianly 6 in 1

    1,650,000 VNĐ

  • J-BOX chuyên jb đọc wifi bluetool iphone a8-a11 ....

    2,500,000 VNĐ

  • thanh fix pin jc v1s

    300,000 VNĐ

  • adapter convert cho i repair đổi seri wifi...

    320,000 VNĐ

  • bộ làm ổ cứng từ 5g tới 11 pro max jc

    14,050,000 VNĐ

  • cáp face id cho ipxs

    280,000 VNĐ

  • cáp face id ipx

    280,000 VNĐ

  • cáp faceid xsmax thay thế cho các box jc i2c ....

    260,000 VNĐ

  • adapter face id for jc v1s

    480,000 VNĐ

  • jc v1s 5 in 1 modul

    2,750,000 VNĐ

  • BGA110 Module Nand Read and Write for 8-11Pro Max-SE2-Air3-Mini5

    3,500,000 VNĐ

  • vỉ và khuôn làm chân cho faceid

    550,000 VNĐ

  • jc dotmatrix detection module

    950,000 VNĐ

  • jc 32/64 bit iphone4-6p ipad 2-3-4-5-6

    2,250,000 VNĐ

  • i heater đế tách nhiệt 3 in 1 (3rd Gen)

    2,100,000 VNĐ

  • jcid pro 1000s

    3,450,000 VNĐ

  • SHORTKILLER pro DÒ TRẠM MẠCH (sài như đồng hồ dòng 25a )

    1,400,000 VNĐ

  • iRepair Box P10 (sẵn)

    1,800,000 VNĐ

  • i power max

    380,000 VNĐ

  • jcid p11f programer bga 110

    6,350,000 VNĐ

  • JC PCIE-P7PRO nand programmer for all BGA70 models For iPhone SE/6S/6SP/7/7P iPad Pro 9.7″/10.5″/12.9″(1st Gen)

    4,950,000 VNĐ

  • magico test easy 3 in1 x xs xsmax

    3,950,000 VNĐ

  • jc c2 Read Information DFU / BOOT / SN / ECID

    700,000 VNĐ

  • jc v1 đế fix rung fix cảm biến ánh sáng ip7-ip8 ipx ipxsmax xr (xả hàng )

    800,000 VNĐ

  • Magico Box sửa lỗi ổ cứng iphone

    5,450,000 VNĐ

  • bàn nhiệt tách main x xs xsm miric MAICO A901 EATE

    1,350,000 VNĐ

  • đế fix lỗi màn khi thay cho ip8 và ipx ip7 (bán xả hàng )

    500,000 VNĐ

    • TOP