THÀNH VIÊN ĐĂNG NHẬP

Tên truy cập
Mật khẩu
Quên mật khẩu?
 • vỉ làm chân emmc đa năng emmc 3

  90,000 VNĐ

 • vỉ làm chân sam 13

  90,000 VNĐ

 • vỉ làm chân mu4

  100,000 VNĐ

 • vỉ làm chân rf2 chuyên ic công suất và sóng

  90,000 VNĐ

 • vỉ làm chân sam 13

  90,000 VNĐ

 • vỉ làm chân qu7 smsm4250 sn6125 sm6115 sm7125 sm7150 sm7225 sm 7250 sm7350

  90,000 VNĐ

 • vỉ làm chân ram đa năng 1

  90,000 VNĐ

 • vỉ làm chân eu3 ex 7885 ex980 ex 9610 ex990 sam a50 cpu+ram

  90,000 VNĐ

 • vỉ làm chân mi9 sdm 845 710 v2.0

  90,000 VNĐ

 • vỉ làm chân sam 10 exynos 9820 sm8150 g9739 g975 g977 n975

  90,000 VNĐ

 • vỉ làm chân hw7 kirin970 hi 3670 mate10 mate10pro p20 p20 pro

  90,000 VNĐ

 • vỉ làm chân hw6 kirin960 mate9 9pro p10

  85,000 VNĐ

 • vỉ làm chân hw5 kirin 910t hi6620 p7

  85,000 VNĐ

 • vỉ làm chân hu1 chuyên hi 3650 hi 3660 hi 3630

  90,000 VNĐ

 • vỉ làm chân đa năng

  90,000 VNĐ

 • vỉ làm chân emmc 3d đa năng (sẵn)

  140,000 VNĐ

 • vỉ làm chân sam 1 exynos 8895 msm8998 g9500 g955u n950 v3.0

  80,000 VNĐ

 • vỉ làm chân sam 9 exynos 7570 3475 sc9830a 7730s j1 j2 j3 j4 j100h j320f g570m

  85,000 VNĐ

 • vỉ làm chân sam 2 v2.0 exynos 8890 msm8996 s7 g9300 g9350 9308 g930f

  85,000 VNĐ

 • vỉ làm chân emmc đa năng xịn

  85,000 VNĐ

 • vỉ làm chân qualcom+mtk mp1

  85,000 VNĐ

 • vỉ làm chân mtk 6572a mt6582 mt6735 mt6589 mt6580 mt6755

  130,000 VNĐ

 • vỉ làm chân qu3 qualcom

  90,000 VNĐ

 • vỉ làm chân oppo 1 sdm660 sdm 636 vivo x20 oppo r11 mi note 3

  85,000 VNĐ

 • vỉ làm chân qu2 cpu 8953b01 8937 8998a 8998b 8916

  85,000 VNĐ

 • vỉ làm chân exunos 8890 mz6 s8 s7e

  85,000 VNĐ

 • vỉ làm chân emmc đa năng có

  100,000 VNĐ

 • vỉ làm chân sam 4 exynos 3470 7580 7880 a520 a310 a7 a5 j7 prime j7pro

  129,000 VNĐ

 • vỉ làm chân sam 3 exynos 7420 note 5 s6 s6+ g9200 g9250 n9200 có ram

  120,000 VNĐ

 • vỉ làm chân cpu mt6752v sony c4

  55,000 VNĐ

 • vỉ làm chân ic mt6353v

  30,000 VNĐ

 • vỉ làm chân ic mt6351v

  30,000 VNĐ

 • vỉ làm chân ic mt6350v

  30,000 VNĐ

 • vỉ làm chân ic mt6328v

  30,000 VNĐ

 • vỉ làm chân ic mt6323ga

  30,000 VNĐ

 • vỉ làm chân ic mt6235v

  30,000 VNĐ

 • vỉ làm chân ic mt6261va mt63319 mt63329 m9002

  35,000 VNĐ

 • vỉ làm chân ic mt6176v mt6353tfa9890 k37

  35,000 VNĐ

 • vỉ làm chân ic hi6920

  30,000 VNĐ

 • vỉ làm chân ic mt6290ma mt6169v mt6369 mt6165v a111

  35,000 VNĐ

 • vỉ làm chân ic mt6628q

  30,000 VNĐ

 • vỉ làm chân ic nguồn .w101

  40,000 VNĐ

 • vỉ làm chân ic nguồn pm 8916

  40,000 VNĐ

 • vỉ làm chân cpu msm8626

  40,000 VNĐ

 • vỉ làm chân msm8992-g4

  60,000 VNĐ

 • vỉ làm chân msm8952 cpu

  50,000 VNĐ

 • vỉ làm chân mt6580 chuyên cpu

  40,000 VNĐ

 • vỉ làm chân msm8974

  40,000 VNĐ

 • vỉ làm chân msm8956

  50,000 VNĐ

 • vỉ làm chân emmc 162 186

  40,000 VNĐ

 • TOP