THÀNH VIÊN ĐĂNG NHẬP

Tên truy cập
Mật khẩu
Quên mật khẩu?
 • Tất cả sản phẩm

 • vi lam chan sam 6 v2.0

  120,000 VNĐ

 • vỉ làm chân sam 6 v2 8916 8953 c7010 j610 c7 j3 j5 a5

  120,000 VNĐ

 • bàn nhiệt tách main x xs xsm miric MAICO A901 EATE

  1,300,000 VNĐ

 • Ổ CỨNG 6G -32 6S-32 OLD

  120,000 VNĐ

 • f-finder dongle

  1,850,000 VNĐ

 • hydra tool dongle

  1,850,000 VNĐ

 • aetool emmc box v2

  1,500,000 VNĐ

 • đèn xấy keo xanh nhiều bóng

  180,000 VNĐ

 • dây câu mạch fx-3 0.09x50m

  85,000 VNĐ

 • bộ dao cạo keo làm chân ic qianly 010 lưỡi gốm QianLi ToolPlus 010 Ceramic blades

  400,000 VNĐ

 • mũi hàn cho trạm hàn t12-11 mũi thẳng

  300,000 VNĐ

 • mũi hàn cho trạm hàn t12-11 mũi cong

  300,000 VNĐ

 • lưỡi dao cứng móc keo ic cạo keo ic

  40,000 VNĐ

 • ổ cứng 6g-ip6p 64gb

  220,000 VNĐ

 • len 2x cho kính hiển vi

  580,000 VNĐ

 • len 0.7 cho kính hiển vi

  380,000 VNĐ

 • usbtester kiểm tra dòng in-out

  150,000 VNĐ

 • keo uv xanh

  40,000 VNĐ

 • ttplus 007 bộ dao 3 mũi cứng để móc keo cạo keo gẩy tụ

  240,000 VNĐ

 • ttplus 008 bộ dao 3 mũi cứng để cạo keo ic

  240,000 VNĐ

 • chia cổng orico có nguồn ngoài usb 3.0

  1,000,000 VNĐ

 • chì bi làm chân ic 0.60

  70,000 VNĐ

 • mũi hàn nhọn t12 nhọn

  100,000 VNĐ

 • mũi hàn t12 nhỏ nhọn

  100,000 VNĐ

 • mũi hàn t12 cong

  100,000 VNĐ

 • mũi hàn cho t12 dao to

  100,000 VNĐ

 • mũi hàn t12 dao nhỏ

  100,000 VNĐ

 • t12-11 station trạm hàn đời mới

  3,200,000 VNĐ

 • dây câu siêu nhỏ cho anh em câu mạch câu home

  70,000 VNĐ

 • mũi hàn 3 in1 cho t900 quick 936

  110,000 VNĐ

 • đầu khò cong 861dw khò cho kính hiển vi 3 in1

  200,000 VNĐ

 • dao mổ ic tách ic qianli 900 ttplus

  180,000 VNĐ

 • vỉ làm chân ic nguồn iBlack stencil iphone 8-8plus qianli ttplus

  140,000 VNĐ

 • vỉ làm chân ic nguồn và ic nhỏ iphone 7-7plus qianli ttplus

  140,000 VNĐ

 • vỉ làm chân ic nguồn và ic nhỏ iphone 6 qianli ttplus

  140,000 VNĐ

 • vỉ làm chân cpu+ ram a8 qianli ttplus

  150,000 VNĐ

 • vỉ làm chân cpu+ ram a11 iBlack stencil

  150,000 VNĐ

 • vỉ làm chân cpu+ ram a10 qianli ttplus

  150,000 VNĐ

 • vỉ làm chân cpu+ ram a9 qianli ttplus

  150,000 VNĐ

 • vỉ làm chân base iphone 8-8p qianli ttplus

  150,000 VNĐ

 • vỉ làm chân base iphone 7-7p qianli

  150,000 VNĐ

 • vỉ làm chân base iphone 6s qianli ttplus

  140,000 VNĐ

 • vỉ làm chân base iphone 6 qianli

  140,000 VNĐ

 • 3d gold 6s qianli toolplus

  220,000 VNĐ

 • bàn kê cpu cho đế hít nam chân (chọn 1 )

  200,000 VNĐ

 • vỉ làm chân cho đế hít nam châm chọn

  90,000 VNĐ

 • bộ chia 10 cổng usb 3.0 orico

  1,350,000 VNĐ

 • máy cuốn keo cho ép kính

  350,000 VNĐ

 • vỉ làm làm chân qu1 msm8996 msm8976 msm8992 ram+ cpu

  130,000 VNĐ

 • vỉ làm chân mtk 6572a mt6582 mt6735 mt6589 mt6580 mt6755

  130,000 VNĐ

 • TOP