THÀNH VIÊN ĐĂNG NHẬP

Tên truy cập
Mật khẩu
Quên mật khẩu?
 • nck pro box

  Giá bán: 2,250,000₫

  chi tiết sản phẩm

  tư vấn kỹ thuật thông tin chi tiết  liên hệ  zalo0943383279

  thiết bị mới cập nhật . ưu điểm  sử dụng được cổng com để frp các model có sử dụng ufs

  box chuẩn số 1 về china về read write repair imei unlock máy china .

  là thiết bị chạy phần mềm cho china oppo vivo các đời máy chạy chip qualcom spd mtk thiết bị cập nhật mạnh nhất việt nam được phát triển đầu tiên tại việt nam box ra năm 2018

  tại thời điểm hiện tại tính năm read write fw cho mtk oppo vivo china xiaomi lenovo kế thừa của umt và nck  ........ qualcom lẫn mtk unlock là đặc trưng của box này

  box mới ra bền đẹp .hướng dẫn kỹ thuật tìm hiểu và làm theo ok đảm bảo cho các bạn mới mua về sài rất đảm bảo .

  các model support luôn mới nhất .

  SAMSUNG GALAXY NOTE II FIX FACTORY MODE DONE 

  Ultimate Multi Tool Box Features:  • Flashing
  • Remove SIM Lock
  • Repair BT/WIFI
  • IMEI Repair (Please follow your country rules before using this option)
  • Wipe Phones
  • Remove Google Account
  • Remove FRP/Samsung Account/Rent Center Lock
  • Smart Card Protected
  • Supports Windows XP, Win Vista, Win 7, Win 8.0, Win 8.1, Win 10

   

  Ultimate Multi Tool  Box – GSM

  LG Android

  • Reset PIN/Password/Pattern/Enable ADB without Data Loss
  • Easy IMEI Repair without Wipe etc.
  • Enable Diag
  • Write IMEI/MEID
  • Wipe/Restore EFS
  • Read/Write QCN
  • Reset FRP Lock

   

  Intel CPU Based Android Phones

  • ASUS ZenFone5 IMEI Repair

   

  Motorola Android

  • Motorola FRP Reset
  • Motorola IMEI Repair
  • Motorola Easy Flashing

   

  AllWinner

  • AllWinner – IMEI Repair
  • Wipe and Unlock Supported in Android Utils

   

  Android Application Manager

  • Easily remove Unwanted App/Viruses
  • Get List of All Apps with APK Name
  • Uninstall / Block / Unlock or even Fully Delete App
  • Backup APK file deleting Apps
  • Very usefull to Remove Bloatware and Viruses

   

  Android Utils

  • Get Partition Information of any Android Device.
  • Backup / Wipe / Restore Any Partition in One Click
  • Remove PIN/Password/Pattern
  • Remove Google Account Lock
  • Wipe Data
  • Read APN Data
  • Write APN Data
  • Anti-Malware to Remove Viruses
  • Monkey Virus Removal Tool

   

  Samsung Android Flasher

  • Fully Customized Flashing
  • Flash Partition of your choice
  • Flash Partitions not mapped to PIT (Exclusive)
  • Wipe any Partition of your choice

   

  Samsung Android Universal

  • DRK Repair via UART / ADB / Recovery
  • Remove PIN/Password/Pattern/Finger Print Lock without Data Loss

   

  Samsung Spreadtrum Platform

  • Direct Unlock without Root (any Model)
  • Direct Unlock Hard Locked Phones
  • Read/Write Certificate
  • Repair IMEI/WIFI/BT

   

  Samsung Marvel Platform

  • – Direct Unlock almost any Model
  • – Read/Write Certificate
  • – Repair IMEI

   

  Samsung Qualcomm Platform

  • All New Qualcomm Factory Unlock
  • Direct Unlock for the following Models:

  Model List

  • Enable Diagnostic Port
  • Enable UART
  • Enable Hidden Menu Feature
  • Remove PIN/Password/Pattern Lock without Data Loss via Modem Port
  • Format Phone
  • Samsung SPD Unlock (HardLocked Also)
  • Samsung SPD Cert Read/Write
  • Samsung SPD IMEI/WIFI/BTID Repair
  • Samsung FRP Reset, EE/Rent Center Unlock, Reactivation Lock
  • Custom Partition Wipe

   

  ZTE Modem

  • MF190 – Unlock, Relock, Flash (Full / Partial), Recover Half Dead Modem, Write IMEI
  • MF190A – Unlock, Relock, Flash (Full / Partial), Recover Half Dead Modem, Write IMEI
  • MF190U – Unlock, Relock, Flash (Full / Partial), Recover Half Dead Modem, Write IMEI
  • K4201i – Unlock, Relock, Write IMEI
  • MF96U – Unlock, Relock
  • Backup and Restore NV
  • Read and Write Dashboard
  • Enable and Disable Diagnostic Port
  • Support to Relock Modem – Exclusive
  • (All these functions will work on various other models too)

   

  ZTE Icera Modem

  • Read Detailed Information
  • Enable / Disable Autorun (CD-Drive)
  • Set / Exit Download Mode
  • Write Dashboard

   

  ZTE Android

  • Unlock, Write IMEI / BT Adress / Wifi Mac :

  Model List

   

  ZTE Calculator

  • Calculate Unlock Code From IMEI
  • No Internet, No Credits, Fully Unlimited

  Model List

   

  Huawei Calculator

  • Calculate Algo v1, v2, v3 and Flash Code
  • Bulk Calculator to Calculate 1000s of IMEI in Seconds

   

  Huawei HiSilicon

  • E303h – Read Info, Unlock, Reset Counter, Flash (Normal/Emergency)
  • E303c – Read Info, Unlock, Reset Counter, Flash (Normal/Emergency)
  • E303d – Read Info, Flash (Normal/Emergency)
  • E303s – Read Info, Reset Counter, Unlock, Flash (Normal/Emergency)

   

  QC Universal Unlock

  • Unlock Any Personalization Based Locked Phone via Diagnostic Port

   

  Ultimate Multi Tool  Box – CDMA

  Alcatel

  • C131 – One Click Unlock, Flash (Normal/Emergency)
  • OT-255c – One Click Unlock, Flash (Normal/Emergency)
  • OT-616c – Flash, MEID Repair, Read / Write Contacts, Read / Write Messages, Write Brew

   

  Haier

  • C2030 – One Click Unlock, Flash (Normal/Emergency)
  • C380 – One Click Unlock, Full and Partial Flash (Normal/Emergency), MEID Write – All Version Supported
  • C381 – One Click Unlock, Full and Partial Flash (Normal/Emergency), MEID Write – All Version Supported
  • C5000 – One Click Unlock, Flash (Normal/Emergency)
  • C5100 – One Click Unlock, Flash (Normal/Emergency)
  • CG100 – One Click Unlock, Full and Partial Flash (Normal/Emergency), Write MEID, NV Repair
  • CG220 – Full and Partial Flashing (Normal/Emergency), Write MEID / IMEI / BT Address, Repair NV
  • CG550 – One Click Unlock, Full and Partial Flashing (Normal/Emergency), Repair MEID / IMEI / BT Address

   

  Olive

  • VC-2110 – One Click Unlock, Flashing (Normal/Emergency)
  • VC-2130 – One Click Unlock, Full and Partial Flashing (Normal/Emergency), Repair MEID
  • VC-2330 – One Click Unlock, Full and Partial Flashing (Normal/Emergency), Repair MEID

   

  Huawei

  • C2829 – Full and Partial Flashing, fs_pm Error Repair, Read AMSS, Read EFS, Contact Service Repair
  • C2830 – Full and Partial Flashing, fs_pm Error Repair, Read AMSS, Read EFS, Contact Service Repair
  • C2831 – Full and Partial Flashing, fs_pm Error Repair, Read AMSS, Read EFS, Contact Service Repair
  • C2835 – Full and Partial Flashing, fs_pm Error Repair, Read AMSS, Read EFS, Contact Service Repair
  • C2835D – Full and Partial Flashing, fs_pm Error Repair, Read AMSS, Read EFS, Contact Service Repair
  • C2839M – Full and Partial Flashing, fs_pm Error Repair, Read AMSS, Read EFS, Contact Service Repair
  • C2856 – Full and Partial Flashing, fs_pm Error Repair, Read AMSS, Read EFS, Contact Service Repair
  • C2930T – Full and Partial Flashing, fs_pm Error Repair, Read AMSS, Read EFS, Contact Service Repair

   

  Huawei Modem

  • EC122 – Unlock, Flash (Normal/Emergency), Repair ESN/MEID, Reset SPC, Rebuild EFS, Repair/Restore NVM, Enable Diagnostic Port
  • EC150 – Unlock, Flash (Normal/Emergency), Repair ESN/MEID, Reset SPC, Rebuild EFS, Repair/Restore NVM, Enable Diagnostic Port
  • EC156 – Unlock, Flash (Normal/Emergency), Repair ESN/MEID, Reset SPC, Rebuild EFS, Repair/Restore NVM, Enable Diagnostic Port
  • EC1260 – Unlock, Flash (Normal/Emergency), Repair ESN/MEID, Reset SPC, Rebuild EFS, Repair/Restore NVM, Enable Diagnostic Port
  • EC1261 – Unlock, Flash (Normal/Emergency), Repair ESN/MEID, Reset SPC, Rebuild EFS, Repair/Restore NVM, Enable Diagnostic Port
  • EC306 – Unlock, Flash (Normal/Emergency), Repair ESN/MEID, Reset SPC, Rebuild EFS, Repair/Restore NVM, Enable Diagnostic Port
  • EC315 – Unlock, Flash (Normal/Emergency), Repair ESN/MEID, Reset SPC, Rebuild EFS, Repair/Restore NVM, Enable Diagnostic Port

   

  Karbonn

  • B121 – Flashing, Repair, Write MEID, Read Privacy Password

  LG

  • LG 6210 – Full and Partial Flashing, Blink Repair, One Click RF/PRL/EFS Write, One Click ESN/MEID Repair, Rebuild EFS
  • LG 6300 – Full and Partial Flashing, Blink Repair, One Click RF/PRL/EFS Write, One Click ESN/MEID Repair, Rebuild EFS
  • RD 3500 – One Click Unlock, Full and Partial Flashing, Blink Repair, One Click RF/PRL/EFS Write, One Click ESN/MEID Repair, Rebuild EFS
  • RD 3510 – One Click Unlock, Full and Partial Flashing, Blink Repair, One Click RF/PRL/EFS Write, One Click ESN/MEID Repair, Rebuild EFS
  • RD 3530 – One Click Unlock, Full and Partial Flashing, Blink Repair, One Click RF/PRL/EFS Write, One Click ESN/MEID Repair, Rebuild EFS
  • RD 3540 – One Click Unlock, Full and Partial Flashing, Blink Repair, One Click RF/PRL/EFS Write, One Click ESN/MEID Repair, Rebuild EFS
  • RD 3550 – One Click Unlock, Full and Partial Flashing, Blink Repair, One Click RF/PRL/EFS Write, One Click ESN/MEID Repair, Rebuild EFS
  • RD 3600 – One Click Unlock, Full and Partial Flashing, Blink Repair, One Click RF/PRL/EFS Write, One Click ESN/MEID Repair, Rebuild EFS
  • RD 3610 – One Click Unlock, Full and Partial Flashing, Blink Repair, One Click RF/PRL/EFS Write, One Click ESN/MEID Repair, Rebuild EFS
  • RD 3630 – One Click Unlock, Full and Partial Flashing, Blink Repair, One Click RF/PRL/EFS Write, One Click ESN/MEID Repair, Rebuild EFS
  • RD 3640 – One Click Unlock, Full and Partial Flashing, Blink Repair, One Click RF/PRL/EFS Write, One Click ESN/MEID Repair, Rebuild EFS
  • RD 6100 – Full and Partial Flashing, Blink Repair, One Click RF/PRL/EFS Write, One Click ESN/MEID Repair, Rebuild EFS
  • TS 3520 – One Click Unlock, Full and Partial Flashing, Blink Repair, One Click RF/PRL/EFS Write, One Click ESN/MEID Repair, Rebuild EFS

   

  Lava

  • C181 – One Click Unlock, Flashing (Normal/Emergency) – All Version Supported – World’s First
  • CG132 – Full and Partial Flashing (Normal/Emergency), Repair MEID/IMEI
  • CG142J – One Click Unlock, Full and Partial Flashing(Normal/Emergency), Repair MEID/IMEI – All Version Supported – World’s First
  • L661 – One Click Unlock, Flashing (Normal/Emergency), Enable Diagnostic Port
  • M141 – Flashing (Normal/Emergency), Repair MEID
  • C180 – One Click Unlock, Flashing (Normal/Emergency), Repair MEID

   

  Micromax

  • MMX 352g Modem One Click IMEI Repair
  • C100 – Flashing (Normal/Emergency)
  • C111 – One Click Unlock, Flashing (Normal/Emergency)

   

  Samsung

  • B119 – Unlock, Read User Lock, Flash, Full and Safe Rebuild, Repair MEID, Write SPC
  • B139 – Unlock, Read User Lock, Flash, Full and Safe Rebuild, Repair MEID, Write SPC
  • B159 – Unlock, Read User Lock, Flash, Full and Safe Rebuild, Repair MEID, Write SPC
  • B189 – Unlock, Read User Lock, Flash, Full and Safe Rebuild, Repair MEID, Write SPC
  • B199 – Unlock, Read User Lock, Flash, Full and Safe Rebuild, Repair MEID, Write SPC
  • B209 – Unlock, Read User Lock, Flash, Full and Safe Rebuild, Repair MEID, Write SPC
  • B219 – Unlock, Read User Lock, Flash, Full and Safe Rebuild, Repair MEID, Write SPC
  • B229 – Unlock, Read User Lock, Flash, Full and Safe Rebuild, Repair MEID, Write SPC
  • B259 – Unlock, Read User Lock, Flash, Full and Safe Rebuild, Repair MEID, Write SPC
  • B269 – Unlock, Read User Lock, Flash, Full and Safe Rebuild, Repair MEID, Write SPC
  • B279 – Unlock, Read User Lock, Flash, Full and Safe Rebuild, Repair MEID, Write SPC
  • B309 – Unlock, Read User Lock, Flash, Full and Safe Rebuild, Repair MEID, Write SPC
  • B319 – Unlock, Read User Lock, Flash, Full and Safe Rebuild, Repair MEID, Write SPC
  • B339FM – Unlock, Read User Lock, Flash, Full and Safe Rebuild, Repair MEID, Write SPC
  • B379 – Unlock, Read User Lock, Flash, Full and Safe Rebuild, Repair MEID, Write SPC
  • B619 – Unlock, Read User Lock, Flash, Full and Safe Rebuild, Repair MEID, Write SPC
  • F219 – Unlock, Read User Lock, Flash, Full and Safe Rebuild, Repair MEID, Write SPC
  • S189 – Unlock, Read User Lock, Flash, Full and Safe Rebuild, Repair MEID, Write SPC
  • S259 – Unlock, Read User Lock, Flash, Full and Safe Rebuild, Repair MEID, Write SPC
  • S379 – Unlock, Read User Lock, Flash, Full and Safe Rebuild, Repair MEID, Write SPC
  • W169 – Unlock, Read User Lock, Flash, Full and Safe Rebuild, Repair MEID, Write SPC

   

  Samsung Android (Qualcomm)

  • Read Info via Diag/UART/ADB
  • One Click Backup / Wipe / Restore Partitions (All Models)
  • Repair IMEI and MEID via UART and Diag Port
  • One Click Samsung Sprint Unlock and Relock
  • Write Certificate
  • Reset SPC
  • Write PRL

   

  ZTE

  • Repair ZTE Blinking Phones with ZTE Recovery Method (Exclusive)
  • C132 – One Click Unlock, Full and Partial Flashing, Write MEID
  • C332 – One Click Unlock, Full and Partial Flashing, Write MEID
  • D286 – One Click Unlock, Full and Partial Flashing, Write IMEI / MEID / BT Address
  • F285 – One Click Unlock, Full and Partial Flashing, Write MEID
  • M131 – One Click Unlock, Full and Partial Flashing, Write MEID
  • N600+ – Unlock
  • N788 – Unlock
  • N799D – Enable Unlock / Relock by Flashing – World’s First
  • S100 – One Click Unlock, Full and Partial Flashing, Write MEID
  • S130 – One Click Unlock, Full and Partial Flashing, Write MEID
  • S160 – One Click Unlock, Full and Partial Flashing, Write MEID
  • S1602 – One Click Unlock, Full and Partial Flashing, Write MEID
  • S165 – One Click Unlock, Full and Partial Flashing, Write MEID
  • C132 – One Click Unlock, Full and Partial Flashing, Write MEID
  • S170 – Unlock, Full and Partial Flashing, Write MEID
  • S183 – One Click Unlock, Full and Partial Flashing, Write MEID
  • S185 – One Click Unlock, Full and Partial Flashing, Write MEID
  • S188 – One Click Unlock, Full and Partial Flashing, Write MEID
  • S194 – One Click Unlock, Full and Partial Flashing, Write MEID

   

  Other Features:

  • – NV Read / Write
  • – Remove ESN, MEID, SPC and IMEI From Full Firmware
  • – Qualcomm Firmware Editor
  • – One Click FTM Fix For Phones Stuck in FTM Mode
  • – Read / Write RUIM Configuration
  • – Auto Detect CPU Type and Flash and EFS Size
  • – Read Firmware in Normal and Download Mode
  • – ESN To MEID Bruteforce to Find Matching MEIDs for a given ESN
  • – Full Diagnostic Terminal to send any Diag Command to Phone

  Advance Features

  • – Automatic Detection of Firmware Type
  • – Automatic Flash Chip Detection to Protect from Flashing Wrong Size Firmware
  • – Manual Mode Unlocking For ZTE Phones to Unlock Even Unsupported Phones
  • – Automatic Detection of Phone Model for LG and ZTE
  • – Automatic User Code Read while reading Information
  • – ZTE Recovery Module to Recover most ZTE Phones in Blinking Condition

  SẢN PHẨM KHÁC

 • ufi dongle v2

  2,000,000 VNĐ

 • nck dongle

  1,250,000 VNĐ

 • uat tool -Uni-Android Tool

  1,300,000 VNĐ

 • nck- dongle pro version new

  1,500,000 VNĐ

 • mrt key new version

  1,500,000 VNĐ

 • sft dongle

  1,650,000 VNĐ

 • utra sell - djawir key

  2,500,000 VNĐ

 • TOP