THÀNH VIÊN ĐĂNG NHẬP

Tên truy cập
Mật khẩu
Quên mật khẩu?
 • octopus box ss+lg

  Giá bán: 10,000₫

  chi tiết sản phẩm

  thiết bị chuyên unlock repair imei mở mạng frp samsung lg active sẵn pack lg và samsung

  can active huawei pack = yes 1900k

  can active frp pack = yes  1250k

   

   

  Supported models

   


  Huawei (Octoplus Huawei Tool)
  AGS-series: AGSL03 (Qualcomm Snapdragon 425), AGSL09 (Qualcomm Snapdragon 425), AGSL09V (Qualcomm Snapdragon 425), AGSW09 (Qualcomm Snapdragon 425) ALE-series: ALECL00 (HiSilicon Kirin 655), ALEL01 (HiSilicon Kirin 655), ALEL02 (HiSilicon Kirin 655), ALEL03 (HiSilicon Kirin 655), ALEL04 (HiSilicon Kirin 655), ALEL21 (HiSilicon Kirin 655), ALEL22 (HiSilicon Kirin 655), ALEL23 (HiSilicon Kirin 655), ALEL52 (HiSilicon Kirin 655), ALEL53 (HiSilicon Kirin 655), ALETL00 (HiSilicon Kirin 655), ALEUL00 (HiSilicon Kirin 655) ALP-series: ALPAL00 (HiSilicon Kirin 970), ALPL09 (HiSilicon Kirin 970), ALPL29 (HiSilicon Kirin 970) AMN-series: AMNL21, AMNL22, AMNL23, AMNL29, AMNLX9 ANE-series: ANEAL00 (HiSilicon Kirin 659), ANEAL00I (HiSilicon Kirin 659), ANEL02 (HiSilicon Kirin 659), ANEL03 (HiSilicon Kirin 659), ANEL12JPZ (HiSilicon Kirin 659), ANEL21 (HiSilicon Kirin 659), ANEL22 (HiSilicon Kirin 659), ANEL23 (HiSilicon Kirin 659), ANEL42 (HiSilicon Kirin 659), ANELK1 (HiSilicon Kirin 659), ANELX1 (HiSilicon Kirin 659), ANELX2 (HiSilicon Kirin 659), ANELX2j (HiSilicon Kirin 659), ANELX3 HiSilicon Kirin 659) ATH-series: ATHAL00 (Qualcomm MSM8939), ATHTL00 (Qualcomm MSM8939), ATHTL00H (Qualcomm MSM8939), ATHUL00 (Qualcomm MSM8939), ATHUL01 (Qualcomm MSM8939), ATHUL06 (Qualcomm MSM8939) ATU-series: ATUAL00 (Qualcomm MSM8917), ATUAL10 (Qualcomm MSM8917), ATUL11 (Qualcomm MSM8917), ATUL21 (Qualcomm MSM8917), ATUL22 (Qualcomm MSM8917), ATUL23 (Qualcomm MSM8917), ATUL29 (Qualcomm MSM8917), ATUL31 (Qualcomm MSM8917), ATUL42 (Qualcomm MSM8917), ATULX1 (Qualcomm MSM8917), ATULX3 (Qualcomm MSM8917) AUM-series: AUMAL00 (Qualcomm MSM8937), AUMAL20 (Qualcomm MSM8937), AUML29 (Qualcomm MSM8937), AUML41 (Qualcomm MSM8937), AUMTL20 (Qualcomm MSM8937) BAC-series: BACAL00 (HiSilicon Kirin 659), BACL01 (HiSilicon Kirin 659), BACL03 (HiSilicon Kirin 659), BACL21 (HiSilicon Kirin 659), BACL22 (HiSilicon Kirin 659), BACL23 (HiSilicon Kirin 659), BACTL00 (HiSilicon Kirin 659) BAH-series: BAHAL00 (HiSilicon Kirin 960), BAHL09 (HiSilicon Kirin 960), BAHW09 (Qualcomm MSM8940) BG2-series: BG2U01 (Spreadtrum SC7731G), BG2U03 (Spreadtrum SC7731G), BG2W09 (Spreadtrum SC7731G) BGO-series: BGODL09 (Spreadtrum SC9830A) BKK-series: BKKAL00 (Qualcomm Snapdragon 450), BKKAL10 (Qualcomm Snapdragon 450), BKKL21 (Qualcomm Snapdragon 450), BKKLX1 (Qualcomm Snapdragon 450), BKKTL00 (Qualcomm Snapdragon 450) BKL-series: BKLAL00 (HiSilicon Kirin 970), BKLAL20 (HiSilicon Kirin 970), BKLL09 (HiSilicon Kirin 970) BLA-series: BLAA09 (HiSilicon Kirin 970), BLAAL00 (HiSilicon Kirin 970), BLAL09 (HiSilicon Kirin 970), BLAL29 (HiSilicon Kirin 970) BLL-series: BLLL03 (HiSilicon Kirin 655), BLLL21 (HiSilicon Kirin 655), BLLL22 (HiSilicon Kirin 655), BLLL23 (HiSilicon Kirin 655) BLN-series: BLNAL10 (HiSilicon Kirin 655), BLNAL10B (HiSilicon Kirin 655), BLNAL10C (HiSilicon Kirin 655), BLNAL20 (HiSilicon Kirin 655), BLNAL40 (HiSilicon Kirin 655), BLNL21 (HiSilicon Kirin 655), BLNL21HN (HiSilicon Kirin 655), BLNL22 (HiSilicon Kirin 655), BLNL23 (HiSilicon Kirin 655), BLNL24 (HiSilicon Kirin 655), BLNTL00 (HiSilicon Kirin 655), BLNTL10 (HiSilicon Kirin 655) BND-series: BNDAL00 (HiSilicon Kirin 960), BNDAL10 (HiSilicon Kirin 960), BNDL21 (HiSilicon Kirin 960), BNDL22 (HiSilicon Kirin 960), BNDL24 (HiSilicon Kirin 960), BNDL31 (HiSilicon Kirin 960), BNDL34 (HiSilicon Kirin 960) BTV-series: BTVDL09 (HiSilicon Kirin 950), BTVW09 (HiSilicon Kirin 950) CAG-series: CAGL02, CAGL02 (MTK MT6737), CAGL03, CAGL03 (MTK MT6737), CAGL22, CAGL22 (MTK MT6737), CAGL23, CAGL23 (MTK MT6737) CAM-series: CAMAL00 (HiSilicon Kirin 620), CAML03 (HiSilicon Kirin 620), CAML21 (HiSilicon Kirin 620), CAML23 (HiSilicon Kirin 620), CAML32 (Qualcomm MSM8952), CAMTL00 (HiSilicon Kirin 620), CAMTL00H (HiSilicon Kirin 620), CAMUL00 (HiSilicon Kirin 620) CAN-series: CANAL00 (Qualcomm MSM8953), CANL01 (Qualcomm MSM8953), CANL11 (Qualcomm MSM8953), CANL12 (Qualcomm MSM8953), CANL13 (Qualcomm MSM8953), CANL2 (Qualcomm MSM8953), CANL3 (Qualcomm MSM8953) CAZ-series: CAZAL00 (Qualcomm Snapdragon 625), CAZAL10 (Qualcomm Snapdragon 625), CAZTL10 (Qualcomm Snapdragon 625) CHE1-series: CHE1CL10 (HiSilicon Kirin 620), CHE1CL20 (HiSilicon Kirin 620), CHE1L04 (HiSilicon Kirin 620) CHE2-series: CHE2L03 (HiSilicon Kirin 620), CHE2L11 (HiSilicon Kirin 620), CHE2L12 (HiSilicon Kirin 620), CHE2L23 (HiSilicon Kirin 620), CHE2UL00 CHM-series: CHMU01 (HiSilicon Kirin 620) CLT-series: CLTAL00 (HiSilicon Kirin 970), CLTAL01 (HiSilicon Kirin 970), CLTL04 (HiSilicon Kirin 970), CLTL04C (HiSilicon Kirin 970), CLTL09 (HiSilicon Kirin 970), CLTL09C (HiSilicon Kirin 970), CLTL29 (HiSilicon Kirin 970), CLTL29C (HiSilicon Kirin 970) CMR-series: CMRAL19 (HiSilicon Kirin 960) COL-series: COLAL00 (HiSilicon Kirin 970), COLAL10 (HiSilicon Kirin 970), COLL29 (HiSilicon Kirin 970), COLTL00 (HiSilicon Kirin 970), COLTL10 (HiSilicon Kirin 970) COR-series: CORAL00 (HiSilicon Kirin 970), CORL29 (HiSilicon Kirin 970) CPN-series: CPNL09 (Qualcomm MSM8940) CRO-series: CROL22 (MTK MT6737), CROU00, CROU00 (MTK MT6737) CRR-series: CRRL09 (HiSilicon Kirin 935), CRRUL00 (HiSilicon Kirin 935) CUN-series: CUNL01, CUNL01 (MTK MT6735), CUNL03, CUNL03 (MTK MT6582), CUNL21, CUNL21 (MTK MT6582), CUNL22, CUNL22 (MTK MT6582), CUNL23, CUNL23 (MTK MT6582), CUNL33, CUNL33 (MTK MT6582), CUNU29 (MTK MT6582) DIG-series: DIGAL00 (Qualcomm MSM8940), DIGL01 (Qualcomm MSM8940), DIGL03 (Qualcomm MSM8940), DIGL21 (Qualcomm MSM8940), DIGL21HN (Qualcomm MSM8940), DIGL22 (Qualcomm MSM8940), DIGL23 (Qualcomm MSM8940) DLI-series: DLIAL10 (Qualcomm MSM8937), DLIL22 (Qualcomm MSM8937), DLIL42 (Qualcomm MSM8937), DLITL20 (Qualcomm MSM8937) DRA-series: DRAAL00, DRAAL00 (MTK MT6739), DRAL01, DRAL01 (MTK MT6739), DRAL02, DRAL02 (MTK MT6739), DRAL21, DRAL21 (MTK MT6739), DRAL22, DRAL22 (MTK MT6739), DRALX2, DRALX2 (MTK MT6739), DRALX3, DRALX3 (MTK MT6739), DRALX5, DRALX5 (MTK MT6739) DUA-series: DUAAL00, DUAAL00 (MTK MT6739), DUAL22, DUAL22 (MTK MT6739), DUATL00, DUATL00 (MTK MT6739) DUB-series: DUBAL00 (Qualcomm Snapdragon 450), DUBAL20 (Qualcomm Snapdragon 450), DUBL22 (Qualcomm Snapdragon 450), DUBLX1 (Qualcomm Snapdragon 450), DUBLX2 (Qualcomm Snapdragon 450), DUBTL00 (Qualcomm Snapdragon 450) EDI-series: EDIAL10 (HiSilicon Kirin 955) EML-series: EMLAL00 (HiSilicon Kirin 970), EMLL022 (HiSilicon Kirin 970), EMLL09 (HiSilicon Kirin 970), EMLL09C (HiSilicon Kirin 970), EMLL29 (HiSilicon Kirin 970), EMLL29C (HiSilicon Kirin 970) EVA-series: EVAAL00 (HiSilicon Kirin 955), EVAAL10 (HiSilicon Kirin 955), EVACL00 (HiSilicon Kirin 955), EVADL00 (HiSilicon Kirin 955), EVAL09 (HiSilicon Kirin 955), EVAL19 (HiSilicon Kirin 955), EVAL29 (HiSilicon Kirin 955), EVATL00 (HiSilicon Kirin 955) FDR-series: FDRA01L (Qualcomm MSM8939), FDRA01w (Qualcomm MSM8939), FDRA04L (Qualcomm MSM8939) FIG-series: FIGAL10 (HiSilicon Kirin 659), FIGL01 (HiSilicon Kirin 659), FIGL02 (HiSilicon Kirin 659), FIGL03 (HiSilicon Kirin 659), FIGL11 (HiSilicon Kirin 659), FIGL21 (HiSilicon Kirin 659), FIGL22 (HiSilicon Kirin 659), FIGL23 (HiSilicon Kirin 659), FIGL31 (HiSilicon Kirin 659), FIGLA1 (HiSilicon Kirin 659), FIGLX1 (HiSilicon Kirin 659), FIGLX2 (HiSilicon Kirin 659), FIGLX3 (HiSilicon Kirin 659) FLA-series: FLAL03 (HiSilicon Kirin 659), FLAL21 (HiSilicon Kirin 659), FLAL22 (HiSilicon Kirin 659), FLAL23 (HiSilicon Kirin 659), FLALX1 (HiSilicon Kirin 659), FLALX2 (HiSilicon Kirin 659), FLALX3 (HiSilicon Kirin 659) FRD-series: FRDAL00 (HiSilicon Kirin 950), FRDAL10 (HiSilicon Kirin 950), FRDL02 (HiSilicon Kirin 950), FRDL04 (HiSilicon Kirin 950), FRDL09 (HiSilicon Kirin 950), FRDL14 (HiSilicon Kirin 950), FRDL19 (HiSilicon Kirin 950) G-series: G526-L11 (Qualcomm MSM8930), G610-U20, G630-U10 (Qualcomm MSM8212), G700-U10, G730-U10, GL01 (Qualcomm MSM8916), GL03 (Qualcomm MSM8916), GL03(Qualcomm MSM8916), GL11 (Qualcomm MSM8916), GL11 (Qualcomm MSM8926), GL11(Qualcomm MSM8926), GUL20 (Qualcomm MSM8916) GRA-series: GRACL00, GRAL03 (HiSilicon Kirin 930), GRAL09 (HiSilicon Kirin 930), GRAL13 (HiSilicon Kirin 930), GRAUL00 (HiSilicon Kirin 930), GRAUL10 (HiSilicon Kirin 930) H-series: H1611 (Qualcomm MSM8939), H1711 (Qualcomm MSM8940), H30-U10, H60-L01, H60-L02, H60-L04, H60-L12 HWI-series: HWIAL00 (HiSilicon Kirin 960) HWT-series: HWT31 (HiSilicon Kirin 960) JAT-series: JATL21, JATL23, JATL29, JATL41, JATLX1, JATLX3, JATTL00, JATTL20 JMM-series: JMMAL00, JMMAL00 (MTK MT6750), JMML22, JMML22 (MTK MT6750) KII-series: KIIL05 (Qualcomm MSM8939), KIIL21 (Qualcomm MSM8939), KIIL22 (Qualcomm MSM8939), KIIL23 (Qualcomm MSM8939) KIW-series: KIWAL10 (Qualcomm MSM8939), KIWAL10G (Qualcomm MSM8939), KIWL21 (Qualcomm MSM8939), KIWL22 (Qualcomm MSM8939), KIWL23 (Qualcomm MSM8939), KIWL24 (Qualcomm MSM8939), KIWTL00 (Qualcomm MSM8939), KIWTL00H (Qualcomm MSM8939), KIWUL00 (Qualcomm MSM8939) KNT-series: KNTAL10 (HiSilicon Kirin 955), KNTAL20 (HiSilicon Kirin 955), KNTCL00 (HiSilicon Kirin 955), KNTL09 (HiSilicon Kirin 955), KNTTL10 (HiSilicon Kirin 955), KNTUL10 (HiSilicon Kirin 950) KOB-series: KOBL09 (Qualcomm MSM8917), KOBL09A (Qualcomm MSM8917), KOBW09 (Qualcomm MSM8917), KOBW09C (Qualcomm MSM8917), KOBW09CHN (Qualcomm MSM8917) KSA-series: KSAAL00, KSAL21, KSAL22, KSAL29, KSALX9, KSATL00 LDN-series: LDNAL00 (Qualcomm MSM8937), LDNL01 (Qualcomm MSM8937), LDNL03 (Qualcomm MSM8937), LDNL21 (Qualcomm MSM8937), LDNL22 (Qualcomm MSM8937), LDNL29 (Qualcomm MSM8937), LDNL32 (Qualcomm MSM8937), LDNLX1 (Qualcomm MSM8937), LDNLX2 (Qualcomm MSM8937), LDNLX3 (Qualcomm MSM8937), LDNTL00 (Qualcomm MSM8937), LDNTL10 (Qualcomm MSM8937) LLD-series: LLDAL00 (HiSilicon Kirin 659), LLDAL10 (HiSilicon Kirin 659), LLDAL20 (HiSilicon Kirin 659), LLDL21 (HiSilicon Kirin 659), LLDL21A (HiSilicon Kirin 659), LLDL22A (HiSilicon Kirin 659), LLDL31 (HiSilicon Kirin 659), LLDL31A (HiSilicon Kirin 659) LND-series: LNDAL00 (Qualcomm Snapdragon 450), LNDAL30 (Qualcomm Snapdragon 450), LNDAL40 (Qualcomm Snapdragon 450), LNDL21 (Qualcomm Snapdragon 450), LNDL22 (Qualcomm Snapdragon 450), LNDL23 (Qualcomm Snapdragon 450), LNDL29 (Qualcomm Snapdragon 450) LON-series: LONAL00 (HiSilicon Kirin 960), LONL29 (HiSilicon Kirin 960) LUA-series: LUAL01, LUAL01 (MTK MT6735), LUAL02, LUAL02 (MTK MT6735), LUAL03, LUAL03 (MTK MT6735), LUAL13, LUAL13 (MTK MT6735), LUAL21, LUAL21 (MTK MT6735), LUAL21 V2, LUAL21 V2 (MTK MT6735), LUAL22, LUAL22 (MTK MT6735), LUAL23, LUAL23 (MTK MT6735), LUAU03, LUAU03 (MTK MT6582), LUAU22, LUAU22 (MTK MT6582) LYO-series: LYOL01, LYOL01 (MTK MT6737T), LYOL02, LYOL02 (MTK MT6737T), LYOL21, LYOL21 (MTK MT6737T) MHA-series: MHAAL00, MHAL09, MHAL29 MLA-series: MLAAL00 (Qualcomm MSM8953), MLAAL10 (Qualcomm MSM8953), MLAL01 (Qualcomm MSM8953), MLAL02 (Qualcomm MSM8953), MLAL03 (Qualcomm MSM8953), MLAL11 (Qualcomm MSM8953), MLAL12 (Qualcomm MSM8953), MLAL13 (Qualcomm MSM8953), MLATL00 (Qualcomm MSM8953), MLATL10 (Qualcomm MSM8953) MRD-series: MRDAL00, MRDL11, MRDL22, MRDL23, MRDLX1, MRDLX2, MRDLX3, MRDTL00 MT7-series: MT7CL00, MT7L09, MT7TL00, MT7TL09, MT7TL10, MT7UL00 MYA-series: MYAAL00, MYAAL00 (MTK MT6737), MYAL02, MYAL02 (MTK MT6737), MYAL03, MYAL03 (MTK MT6737), MYAL11, MYAL11 (MTK MT6737), MYAL13, MYAL13 (MTK MT6737), MYAL22, MYAL22 (MTK MT6737), MYAL23, MYAL23 (MTK MT6737), MYAL41, MYAL41 (MTK MT6737), MYATL00, MYATL00 (MTK MT6737), MYAU29, MYAU29 (MTK MT6737) NCE-series: NCEAL10, NCEAL10 (MTK MT6750) NEM-series: NEMAL10 (HiSilicon Kirin 650), NEML21 (HiSilicon Kirin 650), NEML22 (HiSilicon Kirin 650), NEML31 (HiSilicon Kirin 650), NEML51 (HiSilicon Kirin 650), NEMTL00 (HiSilicon Kirin 650), NEMTL00H (HiSilicon Kirin 650) NEO-series: NEOAL00 (HiSilicon Kirin 970) NMO-series: NMOL22 (HiSilicon Kirin 650), NMOL23 (HiSilicon Kirin 650), NMOL31 (HiSilicon Kirin 650) NTS-series: NTSAL00 (HiSilicon Kirin 950) NXT-series: NXTAL10, NXTL09, NXTL29 P-series: P7L00, P7L01, P7L10 PAR-series: PARAL00 (HiSilicon Kirin 970), PARLX1 (HiSilicon Kirin 970), PARLX1M (HiSilicon Kirin 970), PARLX9 (HiSilicon Kirin 970), PARTL20 (HiSilicon Kirin 970) PE-series: PETL10 PIC-series: PICAL00 (HiSilicon Kirin 659), PICLX9 (HiSilicon Kirin 659) PKL-series: PKLL01 (HiSilicon Kirin 935) PLE-series: PLE701L (Qualcomm MSM8939), PLE703L (Qualcomm MSM8939), PLE703LT (Qualcomm MSM8939) PLK-series: PLKAL10 (HiSilicon Kirin 935), PLKCL00 (HiSilicon Kirin 935), PLKL01 (HiSilicon Kirin 935), PLKL11 (HiSilicon Kirin 935), PLKL21 (HiSilicon Kirin 935), PLKTL00 (HiSilicon Kirin 935), PLKTL01H (HiSilicon Kirin 935), PLKTL11H (HiSilicon Kirin 935), PLKUL00 (HiSilicon Kirin 935), PLKUL10 (HiSilicon Kirin 935) PRA-series: PRAAL00, PRAL11, PRAL23 RIO-series: RIOAL00 (Qualcomm MSM8939), RIOL01 (Qualcomm MSM8939), RIOL02 (Qualcomm MSM8939), RIOL03 (Qualcomm MSM8939), RIOTL00 (Qualcomm MSM8939) RNE-series: RNEAL00 (HiSilicon Kirin 659), RNEL01 (HiSilicon Kirin 659), RNEL02 (HiSilicon Kirin 659), RNEL03 (HiSilicon Kirin 659), RNEL21 (HiSilicon Kirin 659), RNEL22 (HiSilicon Kirin 659), RNEL22J (HiSilicon Kirin 659), RNEL23 (HiSilicon Kirin 659) RVL-series: RVLAL09 (HiSilicon Kirin 970), RVLAL10 (HiSilicon Kirin 970) SCC-series: SCCU21 (Qualcomm MSM8209) SCL-series: SCLAL00, SCLL01, SCLL02, SCLL03, SCLL04, SCLL21, SCLL31, SCLL32, SCLTL00, SCLTL00H, SCLU23, SCLU31 SHT-series: SHTAL09 (HiSilicon Kirin 960) SLA-series: SLAAL00 (Qualcomm MSM8917), SLAL02 (Qualcomm MSM8917), SLAL03 (Qualcomm MSM8917), SLAL22 (Qualcomm MSM8917), SLAL23 (Qualcomm MSM8917), SLATL00 (Qualcomm MSM8917) SNE-series: SNEL01 STF-series: STFAL00 (HiSilicon Kirin 960), STFAL10 (HiSilicon Kirin 960), STFAL20 (HiSilicon Kirin 960), STFL09 (HiSilicon Kirin 960), STFL09S (HiSilicon Kirin 960) T-series: T1-821L (Qualcomm MSM8916), T1-823L (Qualcomm MSM8916) TIT-series: TITAL00, TITAL00 (MTK MT6737), TITL01, TITL01 (MTK MT6582), TITTL00, TITTL00 (MTK MT6737), TITU02, TITU02 (MTK MT6582) TOR-series: TORA1 (Qualcomm MSM8940) TRT-series: TRTA1 (Qualcomm MSM8940), TRTAL00 (Qualcomm MSM8940), TRTAL00A (Qualcomm MSM8940), TRTL01 (Qualcomm MSM8940), TRTL02 (Qualcomm MSM8940), TRTL03 (Qualcomm MSM8940), TRTL21 (Qualcomm MSM8940), TRTL21A (Qualcomm MSM8940), TRTL22 (Qualcomm MSM8940), TRTL23 (Qualcomm MSM8940), TRTL53 (Qualcomm MSM8940), TRTLX1 (Qualcomm MSM8940), TRTLX2 (Qualcomm MSM8940), TRTLX3 (Qualcomm MSM8940), TRTTL10A (Qualcomm MSM8940) VEN-series: VENL22 (HiSilicon Kirin 650) VIE-series: VIEAL10 (HiSilicon Kirin 955), VIEL09 (HiSilicon Kirin 955), VIEL29 (HiSilicon Kirin 955) VKY-series: VKYAL00 (HiSilicon Kirin 960), VKYL09 (HiSilicon Kirin 960), VKYL29 (HiSilicon Kirin 960), VKYL29A (HiSilicon Kirin 960), VKYTL00 (HiSilicon Kirin 960) VNS-series: VNSAL00 (Qualcomm MSM8952), VNSL01 (HiSilicon Kirin 650), VNSL02 (HiSilicon Kirin 650), VNSL03 (HiSilicon Kirin 650), VNSL11 (HiSilicon Kirin 650), VNSL21 (HiSilicon Kirin 650), VNSL22 (HiSilicon Kirin 650), VNSL23 (HiSilicon Kirin 650), VNSL53 (HiSilicon Kirin 650), VNSL62 (HiSilicon Kirin 650), VNSL62 (Qualcomm MSM8952) VTR-series: VTRAL00 (HiSilicon Kirin 960), VTRL09 (HiSilicon Kirin 960), VTRL29 (HiSilicon Kirin 960), VTRL29B (HiSilicon Kirin 960) WAS-series: WASL01A, WASL22, WASTL10HK Y-series: Y530-U00 (Qualcomm MSM8210), Y538 (Qualcomm MSM8909), Y540-U01, Y550-L01 (Qualcomm MSM8916), Y550-L03 (Qualcomm MSM8916), Y560-L01 (Qualcomm MSM8909), Y600-U20, Y625-U32 (Qualcomm MSM8212), Y635-L01 (Qualcomm MSM8916), Y635-L03 (Qualcomm MSM8916), Y635-L21 (Qualcomm MSM8916)
  Lenovo
  P-series: P700i
  Garmin-Asus
  A-series: A50 (Nuvifone)
  Sony
  C-series: C1504, C1505, C1604, C1605, C1904, C1905, C2004, C2005 E-series: E6553 LT-series: LT26i ST-series: ST21a, ST21a2, ST21i, ST21i2, ST23a, ST23a2, ST23i, ST23i2, ST26a, ST26i
  ZTE
  A-series: A230, A261+ F-series: F100 GR-series: GR220, GR222, GR236M, GR250 GS-series: GS516 GX-series: GX760, GX761 MF-series: MF100, MF190S, MF591 (FW: BD_MF591V1.0.0B07) N-series: N261, N281 Orange -series: Orange MIAMI, Orange Rio, Orange Vegas P-series: P736V S-series: S508 SFR -series: SFR 114, SFR 132, SFR 151, SFR 231, SFR 232, SFR 241, SFR 251, SFR 251MSN, SFR 341, SFR 342, SFR 343 T-Mobile -series: T-Mobile Vairy Touch TMN -series: TMN BlueBelt, TMN BlueBelt II, TMN Ministone, TMN SilverBelt, TMN SoftStone Vodafone -series: Vodafone INDIE X-series: X630, X632, X760, X761, X960, X990, X991 Z-series: Z525
  Alcatel
  OT-C-series: OT-C700, OT-C701, OT-C707, OT-C717, OT-C820 OT-S-series: OT-S215, OT-S218, OT-S319, OT-S320, OT-S321, OT-S520 OT-V-series: OT-V670 S-series: S220L X-series: X030X, X060S, X070S, X080S, X090S, X100X, X200S, X200X, X210S, X210X, X215S, X220S, X225L, X225S, X228L, X230E, X230L, X230S
  Sky
  IM-A-series: IM-A600S, IM-A630K, IM-A650S, IM-A690S IM-R-series: IM-R470S, IM-R520S IM-S-series: IM-S350, IM-S370, IM-S380K, IM-S410K, IM-S500K, IM-S550S, IM-S610K IM-U-series: IM-U310, IM-U440S, IM-U460K, IM-U490S, IM-U530K, IM-U570K, IM-U585S, IM-U590S, IM-U660K
  Huawei (Suite)
  E-series: E153, E153 (11.609.18.20.883), E153 (11.609.18.21.135), E153 (11.609.18.22.883), E153 (FW 11.609.18.20.174), E153 (FW 11.609.18.20.222), E1550, E1550 (Idea India, FW:11.609.20.02.356), E1550 (Idea India, FW:11.609.20.03.356), E1552, E1553, E156, E156B (Telcel Mexico, FW: 11.608.05.00.46), E156G, E158 (FW 11.609.20.00.174), E158 FW 11.609.18.01.158, E160G, E161, E173, E173 (Airtel Nigeria, FW: 11.126.29.01.408), E173 (Airtel Tanzania, FW: 11.126.16.00.846), E173 (Beeline Uzbekistan, FW: 11.126.16.04.883), E173 (FV 11.126.16.17.209), E173 (FW 11.126.16.04.174), E173 (Metfone Combodia, FW: 11.126.15.00.592), E173 (MobiFone Vietnam, FW: 11.126.85.00.516), E173 (Mobinil Egypt, FW: 11.126.56.17.272), E173 (MTS Uzbekistan, FW: 11.126.15.00.634), E173 (MTS Uzbekistan, FW: 11.126.16.01.634), E173 (MTS Uzbekistan, FW:11.126.16.04.634), E173 (Safaricom Kenya, FW:11.126.15.00.94), E173 (Safaricom Kenya, FW:11.126.16.04.94), E173 (Vietell Vietnam, FW: 11.126.16.00.439), E173 (Vietnamobile, FW: 11.126.16.04.556), E1731, E1731 (Airtel India, FW: 11.126.16.04.284), E1731 (Airtel India, FW:11.126.29.00.284), E1731 (Airtel India, FW:11.126.29.01.284), E1732, E1732 (Idea India, FW: 11.126.16.01.356), E1732 (Idea India, FW: 11.126.29.00.356), E1732 (Idea India, FW:11.126.16.00.356 Build: MAR 04 2011 12:28:46), E1750, E1762, E220, E270, E271, E272, E303, E303 HiLink, E303s HiLink, E3121, E3131, E3131 HiLink, E3251 HiLink, E3276, E352, E352b, E353, E353 HiLink, E355, E357, E359, E367, E368, E369, E372, E372, E392, E392, E397, E398, E398, E586, E587, E612, E618, E620, E630, E630+, E660, E660A, E756, E800, E870, E880 K-series: K3765, K3765 (Vodafone Egypt, FW: 11.126.03.10.37), K3770, K3770, K3771, K3771, K3772, K3772, K4505, K4510, K4511, K4605, K5005 U-series: U8655-51 Y-series: Y560-l01, Y625-U32
  Sony Ericsson
  E-series: E10a, E10i, E15a, E15i, E16a, E16i LT-series: LT15a, LT15at, LT15i, LT18a, LT18i MK-series: MK16a, MK16i MT-series: MT11a, MT11i, MT15a, MT15i R-series: R800, R800a, R800at, R800i, R800x SC-0-series: SC-01B SK-series: SK17a, SK17i SO-0-series: SO-01B, SO-01C, SO-02C, SO-03C ST-series: ST15a, ST15i, ST17a, ST17i, ST18a, ST18i U-series: U20a, U20i WT-series: WT19a, WT19i X-series: X10a, X10i Z-series: Z1i
  Samsung
  Galaxy S-series: Galaxy S SC-02B Galaxy Tab-series: Galaxy Tab SC-01C GT-5-series: GT-5570, GT-5570B, GT-5570L GT-B-series: GT-B2710, GT-B2710D, GT-B3210, GT-B3210M, GT-B3310, GT-B3313, GT-B3410, GT-B3410L, GT-B3410W, GT-B5330, GT-B5330B, GT-B5330L, GT-B5510, GT-B5510B, GT-B5510L, GT-B5512, GT-B5512B, GT-B7510, GT-B7510L, GT-B7722 GT-C-series: GT-C3010, GT-C3010S, GT-C3011, GT-C3050, GT-C3050C, GT-C3200, GT-C3200G, GT-C3212, GT-C3212I , GT-C3222, GT-C3222W, GT-C3262, GT-C3300, GT-C3300D, GT-C3300I, GT-C3300K, GT-C3303, GT-C3303I, GT-C3303K, GT-C3310, GT-C3310R, GT-C3312, GT-C3312R, GT-C3312S, GT-C3313T, GT-C3322, GT-C3322i, GT-C3322W, GT-C3330, GT-C3332, GT-C3350, GT-C3500, GT-C3510, GT-C3510N, GT-C3510T, GT-C3520, GT-C3530, GT-C3560, GT-C3590, GT-C3592, GT-C3595, GT-C3750, GT-C3752, GT-C3780, GT-C3782, GT-C5010, GT-C5010B, GT-C5010E, GT-C5212I, GT-C5510, GT-C6112, GT-C6112C, GT-C6712 GT-E-series: GT-E1050, GT-E1050I, GT-E1050V , GT-E1055G, GT-E1055T, GT-E1070, GT-E1070C, GT-E1070M, GT-E1070T, GT-E1080, GT-E1080C, GT-E1080F, GT-E1080I, GT-E1080T, GT-E1080W, GT-E1081T, GT-E1085F, GT-E1085L, GT-E1086, GT-E1086I, GT-E1086L, GT-E1087T, GT-E1088C, GT-E1100T, GT-E1105F, GT-E1105T, GT-E1120 , GT-E1130B, GT-E1150, GT-E1150C, GT-E1150I, GT-E1151, GT-E1153, GT-E1153I, GT-E1155L, GT-E1170, GT-E1170I, GT-E1170T, GT-E1175T, GT-E1190, GT-E1195, GT-E1200, GT-E1200I, GT-E1200M, GT-E1200R, GT-E1200T, GT-E1200Y, GT-E1202, GT-E1202C, GT-E1202I, GT-E1205L, GT-E1205M, GT-E1205Q, GT-E1205T, GT-E1205Y, GT-E1207T, GT-E1207Y, GT-E1210, GT-E1210S, GT-E1220, GT-E1220T, GT-E1225T, GT-E123, GT-E1230, GT-E1230T, GT-E1232B, GT-E1232D, GT-E1260, GT-E1260B, GT-E1270, GT-E1272, GT-E1272I, GT-E1280, GT-E1282T, GT-E1310, GT-E1310B, GT-E1310C, GT-E1310E, GT-E1310M, GT-E1310S, GT-E1360, GT-E1360B, GT-E1360M, GT-E1360S, GT-E1500, GT-E210, GT-E2120, GT-E2120B, GT-E2120L, GT-E2121, GT-E2121B, GT-E2121L, GT-E2152 , GT-E2152I, GT-E2152L, GT-E2200, GT-E2202, GT-E2210 , GT-E2210B , GT-E2210C, GT-E2210L, GT-E2220, GT-E2222, GT-E2230, GT-E2230L, GT-E2230M, GT-E2232, GT-E2250, GT-E2252, GT-E2262, GT-E2330, GT-E2330B, GT-E2350, GT-E2350B, GT-E2370, GT-E2530, GT-E2550, GT-E2600, GT-E2652, GT-E2652W, GT-E3210, GT-E3213K, GT-E3217L, GT-E3300, GT-E3300I, GT-E3300L, GT-E3309 GT-I-series: GT-I5500, GT-I5500B, GT-I5500L, GT-I5500M, GT-I5503, GT-I5503T, GT-I5508, GT-I5510, GT-I5510L, GT-I5510M, GT-I5510T, GT-I5700, GT-I5700E, GT-I5700L, GT-I5800, GT-I5800L, GT-I5801, GT-I6712, GT-I7500L, GT-I8150, GT-I8150B, GT-I8150T, GT-I8160, GT-I8160L, GT-I8160P, GT-I8190, GT-I8190L, GT-I8190N, GT-I8190T, GT-I8200, GT-I8200L, GT-I8200N, GT-I8200Q, GT-I8260, GT-I8260B, GT-I8260E, GT-I8260L, GT-I8262, GT-I8262B, GT-I8262D, GT-I8262E, GT-I8262L, GT-I8320, GT-I8350, GT-I8350T, GT-I8530, GT-I8530C, GT-I8550, GT-I8550E, GT-I8550L, GT-I8552, GT-I8552B, GT-I8730, GT-I8730T, GT-I8750, GT-I9000, GT-I9000B, GT-I9000M, GT-I9000T, GT-I9001, GT-I9003, GT-I9003L, GT-I9010, GT-I9020, GT-I9020A, GT-I9020T, GT-I9023, GT-I9060, GT-I9060C, GT-I9060I, GT-I9060L, GT-I9060M, GT-I9063T, GT-I9070, GT-I9070C, GT-I9070H, GT-I9070P, GT-I9080, GT-I9080L, GT-I9082, GT-I9082L, GT-I9100, GT-I9100G, GT-I9100M, GT-I9100P, GT-I9100T, GT-I9103, GT-I9105, GT-I9105P, GT-I9108, GT-I9128V, GT-I9150, GT-I9152, GT-I9190, GT-I9192, GT-I9195, GT-I9195I, GT-I9195L, GT-I9195T, GT-I9197, GT-I9198, GT-I9200, GT-I9205, GT-I9206, GT-I9207, GT-I9208, GT-I9210, GT-I9210T, GT-I9250, GT-I9250M, GT-I9250T, GT-I9260, GT-I9268, GT-I9295, GT-I9300, GT-I9300C, GT-I9300I, GT-I9300T, GT-I9301i, GT-I9305, GT-I9305N, GT-I9305T, GT-I9308, GT-I9308I, GT-I9500, GT-I9502, GT-I9505, GT-I9506, GT-I9515, GT-I9515L, GT-II8200Q GT-N-series: GT-N5100, GT-N5105, GT-N5110, GT-N7000, GT-N7000B, GT-N7005, GT-N7100, GT-N7100T, GT-N7102, GT-N7105, GT-N7105T, GT-N7108, GT-N8000, GT-N8005, GT-N8010, GT-N8013 GT-P-series: GT-P1000, GT-P1000L, GT-P1000M, GT-P1000N, GT-P1000R, GT-P1000T, GT-P1010, GT-P3100, GT-P3100B, GT-P3110, GT-P3113, GT-P5100, GT-P5110, GT-P5113, GT-P5200, GT-P5210, GT-P5220, GT-P6201, GT-P6800, GT-P6810, GT-P7300, GT-P7300B, GT-P7300C, GT-P7310, GT-P7510 GT-S-series: GT-S3330, GT-S3332, GT-S3350, GT-S3353, GT-S3370, GT-S3370B, GT-S3370L, GT-S3370Y, GT-S3550, GT-S3550L, GT-S3570, GT-S3572, GT-S3650, GT-S3650C, GT-S3650M, GT-S3650W, GT-S3653, GT-S3653M, GT-S3653W, GT-S3770, GT-S3770K, GT-S3770M, GT-S3800W, GT-S3802, GT-S3802W, GT-S3850, GT-S5220, GT-S5220R, GT-S5222, GT-S5229, GT-S5230, GT-S5230G, GT-S5230H, GT-S5230K, GT-S5230N, GT-S5230W, GT-S5233A, GT-S5233S, GT-S5233T, GT-S5233W, GT-S5250, GT-S5250L, GT-S5250W, GT-S5253, GT-S5260, GT-S5260L, GT-S5260P, GT-S5263, GT-S5270K, GT-S5270L, GT-S5270Y, GT-S5280, GT-S5282, GT-S5292, GT-S5296, GT-S5300, GT-S5300B, GT-S5300L, GT-S5301, GT-S5301B, GT-S5301L, GT-S5302, GT-S5302B, GT-S5303, GT-S5310, GT-S5310B, GT-S5310E, GT-S5310G, GT-S5310L, GT-S5310R, GT-S5310U, GT-S5312, GT-S5312L, GT-S5330, GT-S5333, GT-S5360, GT-S5360B, GT-S5360L, GT-S5360T, GT-S5363, GT-S5367, GT-S5369, GT-S5380, GT-S5380B, GT-S5380D, GT-S5380F, GT-S5380G, GT-S5380K, GT-S5510 , GT-S5510T , GT-S5511, GT-S5560I, GT-S5570, GT-S5570B, GT-S5570I, GT-S5570L, GT-S5578, GT-S5600, GT-S5600H, GT-S5600L, GT-S5603, GT-S5603T, GT-S5610, GT-S5610K, GT-S5611, GT-S5611V, GT-S5620, GT-S5620B, GT-S5620L, GT-S5620P, GT-S5620R, GT-S5628, GT-S5628I, GT-S5660, GT-S5660L, GT-S5660M, GT-S5660V, GT-S5670, GT-S5670B, GT-S5670L, GT-S5690, GT-S5690L, GT-S5690M, GT-S5690R, GT-S5750, GT-S5750E, GT-S5753, GT-S5753E, GT-S5780, GT-S5830, GT-S58301, GT-S5830B, GT-S5830C, GT-S5830D, GT-S5830G, GT-S5830I, GT-S5830L, GT-S5830M, GT-S5830T, GT-S5830V, GT-S5830Z, GT-S5838, GT-S5839I, GT-S6010, GT-S6010L, GT-S6010W, GT-S6012, GT-S6102, GT-S6102B, GT-S6102E, GT-S6102Z, GT-S6310, GT-S6310L, GT-S6310N, GT-S6310T, GT-S6312, GT-S6352, GT-S6500, GT-S6500D, GT-S6500L, GT-S6500T, GT-S6790, GT-S6790E, GT-S6790L, GT-S6790N, GT-S6792L, GT-S6800, GT-S6802, GT-S6802B, GT-S6810, GT-S6810B, GT-S6810E, GT-S6810L, GT-S6810M, GT-S6810P, GT-S6812, GT-S6812B, GT-S6812C, GT-S6812I, GT-S7070, GT-S7070C, GT-S7230E, GT-S7233E, GT-S7250, GT-S7250D, GT-S7262, GT-S7270, GT-S7270L, GT-S7272, GT-S7272C, GT-S7273T, GT-S7275, GT-S7275B, GT-S7275R, GT-S7275T, GT-S7275Y, GT-S7390, GT-S7390E, GT-S7390G, GT-S7390L, GT-S7392, GT-S7392L, GT-S7500, GT-S7500L, GT-S7500T, GT-S7508, GT-S7530, GT-S7560, GT-S7560M, GT-S7562, GT-S7562I, GT-S7562L, GT-S7572, GT-S7580, GT-S7580L, GT-S7582, GT-S7582L, GT-S7583T, GT-S7710, GT-S7710L, GT-S8000, GT-S8000B, GT-S8000C, GT-S8000H, GT-S8000L, GT-S8000M, GT-S8003, GT-S8500, GT-S8500B, GT-S8500L, GT-S8500M, GT-S8530, GT-S8530B, GT-S8530C, GT-S8530L, GT-S8600 GT-T-series: GT-T989, GT-T989D SC-0-series: SC-01D, SC-01E, SC-01F, SC-01G, SC-01K, SC-02C, SC-02E, SC-02F, SC-02J, SC-03D, SC-03E, SC-03J, SC-04E, SC-04F, SC-04G, SC-05D, SC-05G, SC-06D SCH-I-series: SCH-I435, SCH-I535, SCH-I997 SCH-M-series: SCH-M490, SCH-M710, SCH-M715 SCH-N-series: SCH-N719 SCH-R-series: SCH-R960 SCH-W-series: SCH-W200, SCH-W210, SCH-W240, SCH-W270, SCH-W290, SCH-W300, SCH-W330, SCH-W350, SCH-W360, SCH-W380, SCH-W390, SCH-W390M, SCH-W410, SCH-W420, SCH-W450, SCH-W460, SCH-W460R, SCH-W510, SCH-W550, SCH-W560, SCH-W570, SCH-W580, SCH-W590, SCH-W690, SCH-W720, SCH-W740, SCH-W750, SCH-W760, SCH-W770, SCH-W830, SCH-W850, SCH-W860, SCH-W900, SCH-W920, SCH-W930 SCL-series: SCL24 SCV-series: SCV33, SCV35, SCV36, SCV37 SGH-A-series: SGH-A157, SGH-A177, SGH-A257, SGH-A517 , SGH-A667, SGH-A667T, SGH-A767, SGH-A777, SGH-A817, SGH-A847, SGH-A847D, SGH-A847M, SGH-A847R, SGH-A877, SGH-A887, SGH-A927, SGH-A997 SGH-B-series: SGH-B2100 SGH-C-series: SGH-C414, SGH-C414M, SGH-C414R, SGH-C414V, SGH-C414W, SGH-C414Y SGH-I-series: SGH-I187, SGH-I257, SGH-I257M, SGH-I317, SGH-I317M, SGH-I337, SGH-I337M, SGH-I337Z, SGH-I407, SGH-I437, SGH-I437P, SGH-I437Z, SGH-I497, SGH-I527, SGH-I527M, SGH-I537, SGH-I545, SGH-I547, SGH-I547C, SGH-I577, SGH-I667L, SGH-I677, SGH-I677L, SGH-I677T, SGH-I717, SGH-I717D, SGH-I717M, SGH-I717R, SGH-I727, SGH-I727R, SGH-I747, SGH-I747D, SGH-I747M, SGH-I757M, SGH-I777, SGH-I827, SGH-I827D, SGH-I847, SGH-I8700, SGH-I897, SGH-I917, SGH-I917R, SGH-I937, SGH-I957, SGH-I957D, SGH-I957M, SGH-I957R, SGH-I997R SGH-M-series: SGH-M919, SGH-M919M, SGH-M919V SGH-S-series: SGH-S275M, SGH-S275R, SGH-S730M SGH-T-series: SGH-T159V, SGH-T199, SGH-T259, SGH-T289, SGH-T359, SGH-T379, SGH-T399, SGH-T399N, SGH-T469, SGH-T469V, SGH-T469W, SGH-T479, SGH-T479B, SGH-T499, SGH-T499V, SGH-T499Y, SGH-T589, SGH-T589R, SGH-T589W, SGH-T599, SGH-T599N, SGH-T599V, SGH-T669, SGH-T679, SGH-T679M, SGH-T699, SGH-T759, SGH-T769, SGH-T839, SGH-T879, SGH-T889, SGH-T889V, SGH-T899, SGH-T899M, SGH-T939, SGH-T959, SGH-T959P, SGH-T959v, SGH-T989, SGH-T989D, SGH-T999, SGH-T999L, SGH-T999N, SGH-T999V SHV-E-series: SHV-E110S, SHV-E120K, SHV-E120L, SHV-E120S, SHV-E140S, SHV-E150S, SHV-E160K, SHV-E160L, SHV-E160S, SHV-E170K, SHV-E170L, SHV-E170S, SHV-E210K, SHV-E210L, SHV-E210S, SHV-E250K, SHV-E250S, SHV-E270K, SHV-E270S, SHV-E275S, SHV-E300K, SHV-E300L, SHV-E300S, SHV-E330K , SHV-E330L, SHV-E330S , SHV-E370K, SHV-E470S, SHV-E500L, SHV-E500S SHW-A-series: SHW-A110K, SHW-A110S, SHW-A130S, SHW-A160S, SHW-A180S, SHW-A210S, SHW-A220S, SHW-A250K, SHW-A250S, SHW-A300S SHW-M-series: SHW-M100S, SHW-M110S, SHW-M130K, SHW-M180S, SHW-M190S, SHW-M240S, SHW-M250K, SHW-M250S, SHW-M250S, SHW-M290K, SHW-M340S, SHW-M440, SHW-M440S SM-A-series: SM-A105F, SM-A105FN, SM-A105G, SM-A105M, SM-A202F, SM-A202FN, SM-A202K, SM-A205G, SM-A205GN, SM-A205K, SM-A205S, SM-A205W, SM-A205Y, SM-A205YN, SM-A260F, SM-A260G, SM-A3000, SM-A3009, SM-A300F, SM-A300FU, SM-A300G, SM-A300H, SM-A300M, SM-A300Y, SM-A300YZ, SM-A3050, SM-A3058, SM-A305F, SM-A305FN, SM-A305G, SM-A305GN, SM-A305GT, SM-A305N, SM-A305YN, SM-A307FN, SM-A307G, SM-A307GN, SM-A307GT, SM-A310F, SM-A310FD, SM-A310M, SM-A310MD, SM-A310N0, SM-A310Y, SM-A320F, SM-A320FL, SM-A320Y, SM-A405F, SM-A405FM, SM-A405FN, SM-A405G, SM-A405GN, SM-A405S, SM-A5000, SM-A500F, SM-A500F1, SM-A500FD, SM-A500FQ, SM-A500FU, SM-A500G, SM-A500H, SM-A500HQ, SM-A500K, SM-A500L, SM-A500M, SM-A500S, SM-A500W, SM-A500XZ, SM-A500Y, SM-A500YZ, SM-A505F, SM-A505FM, SM-A505FN, SM-A505G, SM-A505GN, SM-A505GT, SM-A507FN, SM-A5100, SM-A5108, SM-A510F, SM-A510FD, SM-A510K, SM-A510L, SM-A510M, SM-A510MD, SM-A510S, SM-A510Y, SM-A510YD, SM-A520F, SM-A520K, SM-A520L, SM-A520S, SM-A520W, SM-A530F, SM-A530N, SM-A530W, SM-A600A, SM-A600AZ, SM-A600F, SM-A600FN, SM-A600G, SM-A600GN, SM-A600N, SM-A600T, SM-A600T1, SM-A600U, SM-A6050, SM-A605F, SM-A605FN, SM-A605G, SM-A605GN, SM-A6060, SM-A7000, SM-A7009, SM-A700F, SM-A700FD, SM-A700FQ, SM-A700FZ, SM-A700H, SM-A700K, SM-A700L, SM-A700M, SM-A700S, SM-A700YD, SM-A700YZ, SM-A7100, SM-A7108, SM-A710F, SM-A710FD, SM-A710K, SM-A710L, SM-A710M, SM-A710MD, SM-A710S, SM-A710Y, SM-A720F, SM-A720N, SM-A720S, SM-A730F, SM-A730N, SM-A750F, SM-A750FN, SM-A750G, SM-A750GN, SM-A800F, SM-A800I, SM-A800IZ, SM-A800S, SM-A800YZ, SM-A805F, SM-A805FN, SM-A805FZ, SM-A810FSM-A810FDSM-A810SSM-A810YZ, SM-A9000, SM-A9000K, SM-A9100, SM-A910F, SM-A910FD SM-B-series: SM-B105E, SM-B109E, SM-B110E, SM-B310E, SM-B312E , SM-B312EH, SM-B313E, SM-B350E, SM-B360E SM-C-series: SM-C101, SM-C105, SM-C105A, SM-C105K, SM-C105L, SM-C105S, SM-C111, SM-C115, SM-C115M, SM-C5000, SM-C5010, SM-C5018, SM-C7000, SM-C700S, SM-C7010, SM-C7018, SM-C9000, SM-C9008, SM-C900F, SM-C900Y SM-E-series: SM-E500F, SM-E500H, SM-E500HQ, SM-E500M, SM-E500YZ, SM-E7000, SM-E700F, SM-E700H, SM-E700M SM-G-series: SM-G110B, SM-G110H, SM-G110M, SM-G130BT, SM-G130BU, SM-G130E , SM-G130H , SM-G130HN , SM-G130M, SM-G130U, SM-G150N0, SM-G150NK, SM-G150NL, SM-G150NS, SM-G155S, SM-G1600, SM-G1650, SM-G165N, SM-G310HN, SM-G313H, SM-G313HN, SM-G313HU, SM-G313HY, SM-G313HZ, SM-G313M, SM-G313ML, SM-G313MU, SM-G313MY, SM-G313U, SM-G316H, SM-G316HU, SM-G316M, SM-G316ML, SM-G316MY, SM-G316U, SM-G318H, SM-G318HZ, SM-G318ML, SM-G318MZ, SM-G350, SM-G350E, SM-G350L, SM-G350M, SM-G355H, SM-G355HN, SM-G355HQ, SM-G355M, SM-G357F, SM-G357FZ, SM-G357M, SM-G3606, SM-G3608, SM-G3609, SM-G360AZ, SM-G360BT, SM-G360F, SM-G360FY, SM-G360G, SM-G360GY, SM-G360H, SM-G360HU, SM-G360M, SM-G360P, SM-G360T, SM-G360T1, SM-G361F, SM-G361H, SM-G361HU, SM-G3812, SM-G3812B, SM-G3815, SM-G3818, SM-G3819, SM-G386W, SM-G388F, SM-G389F, SM-G390F, SM-G390W, SM-G390Y, SM-G5108, SM-G5108Q, SM-G5109, SM-G5308W, SM-G5309W, SM-G530A, SM-G530BT, SM-G530F, SM-G530FQ, SM-G530FZ, SM-G530H, SM-G530M, SM-G530P, SM-G530T, SM-G530T1, SM-G530Y, SM-G531BT, SM-G531F, SM-G531H, SM-G531Y, SM-G532F, SM-G532FD, SM-G532G, SM-G532M, SM-G532MT, SM-G5500, SM-G550F, SM-G550FY, SM-G550T, SM-G550T2, SM-G5510, SM-G5520, SM-G5700, SM-G570F, SM-G570FD, SM-G570M, SM-G570MD, SM-G570Y, SM-G6000, SM-G600F, SM-G600FY, SM-G600S, SM-G6100, SM-G610F, SM-G610FD, SM-G610FZ, SM-G610K, SM-G610L, SM-G610M, SM-G610S, SM-G610Y, SM-G611F, SM-G611FF, SM-G611K, SM-G611L, SM-G611M, SM-G611MT, SM-G611S, SM-G710, SM-G7102 , SM-G7102T, SM-G7105, SM-G7105L, SM-G710K, SM-G710L, SM-G710S, SM-G7200, SM-G7202, SM-G720AX, SM-G720NO, SM-G730A, SM-G730M, SM-G730W8, SM-G7508Q, SM-G7509, SM-G750A, SM-G750F, SM-G750H, SM-G800F, SM-G800H, SM-G800HQ, SM-G800I, SM-G800M, SM-G800Y, SM-G850A, SM-G850F, SM-G850FQ, SM-G850M, SM-G850T, SM-G850Y, SM-G860P, SM-G870A, SM-G870D, SM-G870F, SM-G870F0, SM-G870W, SM-G8750, SM-G8850, SM-G8858, SM-G885F, SM-G885S, SM-G885Y, SM-G890A, SM-G891A, SM-G892A, SM-G892U, SM-G892U TMB, SM-G9006V, SM-G9006W, SM-G9008V, SM-G9008W, SM-G9009D, SM-G9009W, SM-G900A, SM-G900F, SM-G900FD, SM-G900FG, SM-G900H, SM-G900I , SM-G900K, SM-G900L, SM-G900M, SM-G900MD, SM-G900P , SM-G900S, SM-G900T , SM-G900T2, SM-G900T3, SM-G900W8, SM-G901F, SM-G903F, SM-G903FD, SM-G903M, SM-G903W, SM-G906K, SM-G906L, SM-G906S, SM-G9105, SM-G910S, SM-G9200, SM-G9208, SM-G9209, SM-G920A, SM-G920AZ, SM-G920D, SM-G920F, SM-G920FD, SM-G920FZ, SM-G920I, SM-G920K, SM-G920L, SM-G920P, SM-G920R4, SM-G920S, SM-G920T, SM-G920W8, SM-G9250, SM-G925A, SM-G925F, SM-G925FQ, SM-G925I, SM-G925K, SM-G925L, SM-G925P, SM-G925S, SM-G925T, SM-G925W8, SM-G9287, SM-G9287C, SM-G928C, SM-G928F, SM-G928G, SM-G928I, SM-G928K, SM-G928L, SM-G928N0, SM-G928P, SM-G928S, SM-G928T, SM-G928W8, SM-G930, SM-G9300, SM-G9308, SM-G930A, SM-G930AZ, SM-G930F, SM-G930FD, SM-G930K, SM-G930L, SM-G930P, SM-G930S, SM-G930T, SM-G930U, SM-G930V, SM-G930W8, SM-G9350, SM-G935A, SM-G935F, SM-G935FD, SM-G935K, SM-G935L, SM-G935P, SM-G935S, SM-G935T, SM-G935U, SM-G935V, SM-G935W8, SM-G9500, SM-G9508, SM-G950D, SM-G950F, SM-G950FD, SM-G950J, SM-G950N, SM-G950U, SM-G950U TMB, SM-G950U1, SM-G950U1 TMB, SM-G950V, SM-G950W, SM-G9550, SM-G955F, SM-G955FD, SM-G955N, SM-G955U, SM-G955U TMB, SM-G955U1, SM-G955U1 TMB, SM-G955W, SM-G9600, SM-G9608, SM-G960F, SM-G960N, SM-G960U, SM-G960U TMB, SM-G960U1, SM-G960U1 TMB, SM-G960W, SM-G9650, SM-G965F, SM-G965N, SM-G965U, SM-G965U TMB, SM-G965U1, SM-G965U1 TMB, SM-G965W, SM-G970F, SM-G970N, SM-G970U, SM-G973F, SM-G973N, SM-G973U, SM-G975F, SM-G975N, SM-G975U SM-GT-series: SM-GTI9295 SM-J-series: SM-J100F, SM-J100FN, SM-J100G, SM-J100H, SM-J100M, SM-J100ML, SM-J100MU, SM-J100MV, SM-J100VPP, SM-J100Y, SM-J105B, SM-J105F, SM-J105H, SM-J105M, SM-J105Y, SM-J106B, SM-J106M, SM-J110F, SM-J110G, SM-J110H, SM-J110L, SM-J110M, SM-J111F, SM-J111M, SM-J120A, SM-J120AZ, SM-J120F, SM-J120FN, SM-J120G, SM-J120H, SM-J120M, SM-J120P, SM-J120W, SM-J120ZN, SM-J200BT, SM-J200F, SM-J200G, SM-J200GU, SM-J200H, SM-J200M, SM-J200Y, SM-J210F, SM-J210FD, SM-J250F, SM-J250G, SM-J250M, SM-J250N, SM-J260F, SM-J260G, SM-J260M, SM-J260T, SM-J260T1, SM-J260Y, SM-J3110, SM-J3119, SM-J3119S, SM-J320A, SM-J320AZ, SM-J320F, SM-J320FN, SM-J320G, SM-J320H, SM-J320M, SM-J320MU, SM-J320NO, SM-J320P, SM-J320V, SM-J320VPP, SM-J320W8, SM-J320Y, SM-J320YZ, SM-J320ZN, SM-J321AZ, SM-J326A, SM-J326AZ, SM-J327A, SM-J327AZ, SM-J327P, SM-J327P (Sprint), SM-J327T, SM-J327T1, SM-J327V, SM-J327VPP, SM-J3308, SM-J330F, SM-J330FD, SM-J330FN, SM-J330G, SM-J330GM, SM-J330L, SM-J330N, SM-J336AZ, SM-J337A, SM-J337AZ, SM-J337T, SM-J337W, SM-J400F, SM-J400G, SM-J400GD, SM-J400M, SM-J410F, SM-J410G, SM-J415F, SM-J415FN, SM-J415G, SM-J415GN, SM-J5007, SM-J5008, SM-J500F, SM-J500FN, SM-J500G, SM-J500H, SM-J500M, SM-J500NO, SM-J500Y, SM-J5108, SM-J510F, SM-J510FN, SM-J510FQ, SM-J510G, SM-J510GN, SM-J510H, SM-J510K, SM-J510L, SM-J510MN, SM-J510N, SM-J510S, SM-J510U, SM-J510UN, SM-J530F, SM-J530FM, SM-J530G, SM-J530GM, SM-J530K, SM-J530L, SM-J530S, SM-J530Y, SM-J530YM, SM-J600F, SM-J600FN, SM-J600G, SM-J600GF, SM-J600GT, SM-J600L, SM-J600N, SM-J610F, SM-J610FN, SM-J610G, SM-J610GN, SM-J700F, SM-J700H, SM-J700M, SM-J701F, SM-J701FD, SM-J701M, SM-J701MT, SM-J7108, SM-J710F, SM-J710FD, SM-J710FN, SM-J710FQ, SM-J710FZ, SM-J710GN, SM-J710K, SM-J710MN, SM-J720F, SM-J720M, SM-J727A, SM-J727AZ, SM-J727P, SM-J727PP (Sprint), SM-J727S, SM-J727T, SM-J727T1, SM-J727V, SM-J727VPP, SM-J730F, SM-J730FM, SM-J730G, SM-J730GM, SM-J730K, SM-J730M, SM-J737A, SM-J737T, SM-J737T1, SM-J810F, SM-J810G, SM-J810M, SM-J810Y SM-M-series: SM-M105F, SM-M105G, SM-M105M, SM-M105Y, SM-M107F, SM-M107FN, SM-M205F, SM-M205FN, SM-M205G, SM-M205M, SM-M205N, SM-M305F, SM-M305M, SM-M307F SM-N-series: SM-N750, SM-N7500Q, SM-N7502, SM-N7505, SM-N7505L, SM-N900, SM-N9000Q, SM-N9002, SM-N9005, SM-N900A, SM-N900J, SM-N900K, SM-N900L, SM-N900P, SM-N900Q, SM-N900S, SM-N900T, SM-N900V, SM-N900W8, SM-N910A, SM-N910C, SM-N910F, SM-N910G, SM-N910H, SM-N910K, SM-N910L, SM-N910P, SM-N910S, SM-N910T, SM-N910U, SM-N910V, SM-N910W8, SM-N9150, SM-N915A, SM-N915D, SM-N915F, SM-N915FY, SM-N915G, SM-N915P, SM-N915S, SM-N915T, SM-N915W8, SM-N916K, SM-N916L, SM-N916S, SM-N9200, SM-N9208, SM-N920A, SM-N920C, SM-N920CD, SM-N920F, SM-N920G, SM-N920I, SM-N920K, SM-N920L, SM-N920P, SM-N920S, SM-N920T, SM-N920W8, SM-N930, SM-N9300, SM-N930A, SM-N930F, SM-N930FD, SM-N930K, SM-N930L, SM-N930P, SM-N930R4, SM-N930S, SM-N930T, SM-N930U, SM-N930W8, SM-N9500, SM-N9508, SM-N950F, SM-N950FD, SM-N950N, SM-N950U, SM-N950U TMB, SM-N950U1, SM-N950U1 TMB, SM-N950W, SM-N960F, SM-N960FD, SM-N960N, SM-N960U (TMB), SM-N960U1 (TMB), SM-N960W, SM-N970F, SM-N970U, SM-N970U1, SM-N970W, SM-N971N, SM-N975F, SM-N975U, SM-N975U1, SM-N975W, SM-N976B, SM-N976F, SM-N976N SM-P-series: SM-P350, SM-P355, SM-P355C, SM-P355M, SM-P355Y, SM-P550, SM-P555, SM-P555C, SM-P555K, SM-P555L, SM-P555M, SM-P555S, SM-P555Y, SM-P585M, SM-P585N, SM-P585Y, SM-P601, SM-P602 , SM-P605, SM-P605M, SM-P605S, SM-P605V, SM-P607A, SM-P607T, SM-P901, SM-P902, SM-P905, SM-P905F0, SM-P905M, SM-P905V, SM-P907A, SM-P907T SM-R-series: SM-R750, SM-R750A, SM-R750B, SM-R750D, SM-R750J, SM-R750T, SM-R750W SM-T-series: SM-T111, SM-T111M, SM-T111NQ, SM-T113, SM-T116, SM-T116BU, SM-T116IR, SM-T116NQ, SM-T116NU, SM-T116NY, SM-T210, SM-T2105, SM-T211, SM-T211M, SM-T217A, SM-T230, SM-T230NT, SM-T230NU, SM-T231, SM-T232, SM-T237P, SM-T2397, SM-T239C, SM-T239M, SM-T2556, SM-T2558, SM-T255S, SM-T280, SM-T280Q, SM-T280QZ, SM-T285, SM-T285M, SM-T285YD, SM-T287, SM-T310, SM-T311, SM-T312, SM-T315, SM-T315T, SM-T320, SM-T320NU, SM-T321, SM-T321A, SM-T325, SM-T330, SM-T331, SM-T331C, SM-T332, SM-T335, SM-T335F3, SM-T335K, SM-T335L, SM-T337A, SM-T337T, SM-T350, SM-T355, SM-T355C, SM-T355Y, SM-T357T, SM-T357W, SM-T365, SM-T365FO, SM-T365M, SM-T365Y, SM-T375L, SM-T375S, SM-T377P, SM-T377T, SM-T377W, SM-T378K, SM-T378L, SM-T378S, SM-T378V, SM-T385, SM-T385C, SM-T395, SM-T525, SM-T530, SM-T530NU, SM-T531, SM-T532, SM-T533, SM-T535, SM-T537A, SM-T537R4, SM-T537V, SM-T550, SM-T555, SM-T555C, SM-T560, SM-T561, SM-T561M, SM-T561Y, SM-T562, SM-T567V, SM-T580, SM-T585, SM-T585C, SM-T585M, SM-T585N, SM-T585Y, SM-T677A, SM-T677K, SM-T677L, SM-T677NK, SM-T677NL, SM-T705, SM-T705C, SM-T705M, SM-T705W, SM-T705Y, SM-T707A, SM-T707V, SM-T710, SM-T715, SM-T715C, SM-T715N0, SM-T715Y, SM-T719C, SM-T719Y, SM-T805, SM-T805C, SM-T805M, SM-T805Y, SM-T807A, SM-T807J, SM-T807P, SM-T807R4, SM-T807V, SM-T810, SM-T815, SM-T815C, SM-T815N0, SM-T815Y, SM-T817P, SM-T817T, SM-T817W, SM-T818, SM-T818A, SM-T818T, SM-T818V, SM-T818W, SM-T819C, SM-T819Y, SM-T825, SM-T825Y, SM-T827, SM-T827V, SM-T900, SM-T905 SM-W-series: SM-W2014, SM-W2015, SM-W2017 SM-Z-series: SM-Z130H, SM-Z200F, SM-Z200M, SM-Z200Y, SM-Z300F, SM-Z300FD, SM-Z300H SoftBank-series: SoftBank 708SC, SoftBank 805SC, SoftBank SC-04D, SoftBank707SC, SoftBank940SC, SoftBankX01SC SPH-L-series: SPH-L710, SPH-L720, SPH-L720T, SPH-L900 SPH-M-series: SPH-M8400 SPH-W-series: SPH-W2400, SPH-W2500, SPH-W2700, SPH-W2900, SPH-W3000, SPH-W3500, SPH-W4100, SPH-W4200, SPH-W4700, SPH-W5000, SPH-W5200, SPH-W5300, SPH-W5310, SPH-W5500, SPH-W5700, SPH-W5900, SPH-W6300, SPH-W6310, SPH-W7100, SPH-W7700, SPH-W7900, SPH-W8300, SPH-W8400, SPH-W8700, SPH-W9000, SPH-W9300, SPH-W9500 T-series: T670, T677A, T677K, T677L, T677NK, T677NL YP-G-series: YP-G70
  LG
  A-series: A100, A100a, A100GO, A110, A130, A133, A133CH, A133GO, A133R, A155, A160, A165, A170, A170GO, A175, A175a, A175b, A180, A180a, A180b, A190, A190a, A190b, A200, A225, A225GO, A230, A235, A250, A258, A270, A270E, A271, A275, A290, A310, A340, A341, A380, A390, A395, A399, A447, A7100, A7150 AS-series: AS323, AS330, AS375, AS870, AS992, AS993, AS998 B-series: B200, B2000, B200A, B200E, B2050, B2060, B2070, B2100, B2150, B220, B220A, B450, B460, B470, B525 BL-series: BL20, BL20cf, BL20df, BL20e, BL20GO, BL20t, BL20v, BL40, BL40e, BL40f, BL40g, BL42k C-series: C100, C105, C1100, C1150, C1200, C1300, C1300i, C1400, C1500, C193, C195, C195N, C197, C199, C205, C2200, C297, C299, C300, C300GO, C305, C310, C3100, C320, C320i, C330, C3300, C330i, C3310, C3320, C333, C3380, C3400, C360, C3600, C360GO, C365, C370, C375, C395, C397, C398, C399, C410, C440, C441, C550, C555, C660, C660h, C660R, C710, C710h, C729, C729DW, C729DWDU, C729DWP, C729TN, C800, C800DG, C800DGDU, C800DGP, C800g, C800TKGO, C800VL, C800VLP, C900, C900B, C900k CB-series: CB630 CE-series: CE110, CE500 CF-series: CF360, CF360GO, CF360GO1, CF750 CG-series: CG180, CG225 CT-series: CT810, CT815 CU-series: CU320, CU400, CU405, CU500, CU500V, CU515, CU575, CU720, CU915, CU920 D-series: D100, D100AR, D100F, D100G, D100J, D105, D105F, D107F, D120, D120AR, D120F, D120G, D120J, D125, D125F, D125G, D127F, D150, D150G, D157, D157F, D160, D160AR, D160F, D160G, D160GO, D160J, D160TR, D165, D165AR, D165F, D165G, D170, D175F, D180F, D213, D213AR, D213C, D213CF, D213CJ, D213F, D213K, D213N, D213TR, D221, D221C, D225, D227, D228, D280, D280AR, D280F, D280G, D280N, D280NR, D280TR, D285, D285F, D285G, D290, D290AR, D290G, D290J, D290N, D290TR, D295, D295F, D300f, D300g, D315, D315H, D315I, D315K, D315S, D320, D320AG, D320AR, D320F, D320F8, D320G8, D320J8, D320N, D320TR, D321, D325, D325F, D325F8, D325G8, D329, D331, D331TR, D335, D335E, D337, D370, D370TR, D373, D373EU, D375, D375AR, D380, D385, D390, D390AR, D390N, D390NS, D392, D392D, D392K, D393, D400, D400H, D400HN, D400N, D405, D405H, D405N, D405TR, D410, D410H, D410HN, D410N, D415, D415BK, D415RD, D415RDGO, D486, D500, D500BK, D500BKGO1, D505, D520, D520BK, D605, D610, D610AR, D610TR, D618, D620, D620FR, D620J, D620K, D620R, D625, D631, D680, D681, D682, D682TR, D683, D684, D685, D686, D690, D690N, D693, D693N, D693TR, D700, D722, D722AR, D722J, D722K, D722P, D722PA, D722V, D723, D723TR, D724, D725, D725P, D725PR, D725WP, D726, D727, D728, D729, D800, D800P, D800T, D801, D801BK, D801HW, D801WH, D801Z, D802, D802T, D802TA, D802TR, D803, D805, D806, D820, D820BK, D821, D830, D838, D850, D850PR, D850TR, D851, D851TN, D851WH , D852, D852G, D855, D855AR, D855K, D855P, D855TR, D855V, D856, D857, D858, D858HK, D859, D950, D950G, D950P, D950W, D951, D955, D956, D957, D958, D959, D959BK, D959TS DM-series: DM01G, DM02H E-series: E400, E400b, E400f, E400g, E400GO, E400r, E405, E405f, E410, E410b, E410C, E410f, E410g, E410i, E411f , E411g, E415, E415F, E415G, E420, E420F, E425, E425C, E425F, E425G, E425J, E430, E430GO, E431G, E435, E435F, E435G, E435K, E440, E440F, E440G, E440J, E445, E450, E450B, E450F, E450G, E450J, E451G, E455, E455F, E455G, E460, E460F, E465F, E465G, E467F, E470F, E475F, E510, E510f, E510g, E610, E610GO, E610v, E612, E612f, E612g, E615, E615f, E617G, E720, E720b, E720K, E730, E730f, E739, E739BK, E739BKDU, E739BKP, E739KW, E739KWDU, E739KWP, E900, E900h, E906, E960 (Nexus 4), E970, E970P, E971, E973, E975, E975G, E975K, E975R, E975T, E975W, E976, E977, E980, E980H, E980P, E981H, E985, E985T, E986, E987, E988, E989 F-series: F100S, F1200, F120K, F120L, F120S, F160K, F160L, F160LV, F160S, F180K, F180L, F180S, F200K, F200L, F200LS, F200S, F2100, F220K, F220L, F220S, F2300, F2400, F240K, F240L, F240S, F2410, F3000, F300K, F300L, F300S, F310L, F310LR, F320K, F320L, F320S, F340K, F340L, F340S, F350K, F350L, F350S, F370K, F370L, F370S, F400K, F400L, F400S, F410S, F430K, F430L, F430S, F440L, F460K, F460L, F460S, F470K, F470L, F470S, F480K, F480L, F480S, F500K, F500L, F500S, F510K, F510L, F510S, F520KF520LF520S, F540K, F540L, F540S, F560K, F570S, F600K, F600L, F600S, F610K, F610L, F610S, F620K, F620L, F620S, F650K, F650L, F650S, F670K, F670L, F670S, F700K, F700L, F700S, F7100, F720K, F720L, F720S, F750K, F800K, F800L, F800S, FK430F G-series: G1600, G1610, G1800, G3000, G3100, G350, G360, G4010, G4015, G4050, G420, G5300, G5300i, G5400, G5500, G5600, G600K, G600KP, G600KR, G600L, G600LP, G600LR, G600S, G600SP, G600SR, G7000, G7030, G7050, G7100, G710AWMH, G710EM, G710EMW, G710PM, G710VM, G7110, G7120, G930, G930DS, G930G, G930K, G931 GB-series: GB100, GB101, GB102, GB102GO, GB105, GB106, GB107, GB108, GB109, GB110, GB115, GB125, GB125a, GB125R, GB126, GB130, GB160, GB160a, GB160b, GB161, GB165, GB170, GB175, GB190, GB190a, GB190b, GB195, GB210, GB220, GB220GO, GB220NGO, GB230, GB250, GB250f, GB250g, GB255, GB255B, GB255G, GB258, GB280 GC-series: GC900, GC900e, GC900f GD-series: GD310, GD330, GD335, GD350, GD510, GD510GO, GD510N, GD510NGO, GD550, GD550e, GD570, GD570AQ, GD570AV, GD570AW, GD580, GD710, GD880, GD880f, GD880G, GD900, GD900e, GD900f, GD910, GD910c GM-series: GM200, GM205, GM205GO, GM210, GM310, GM310F, GM310G, GM360, GM360GO, GM360i, GM600, GM630, GM730, GM730e, GM730f, GM735, GM750, GM750h, GM750n, GM750Q GR-series: GR500, GR500F, GR500FD, GR500FGO, GR500R, GR500W, GR501, GR525g, GR700, GR700P GS-series: GS100, GS101, GS101a, GS101GO, GS102, GS105, GS105GO, GS106, GS106a, GS107, GS107a, GS107b, GS108, GS117, GS155, GS155a, GS155b, GS170, GS190, GS200, GS205, GS290, GS290GO, GS290N, GS290NGO, GS390, GS390GO, GS500, GS500f, GS500g, GS500GO, GS500GX, GS500v, GS505 GT-series: GT350, GT350F, GT350GO, GT350i, GT360, GT365, GT370, GT400, GT400GO, GT405, GT500, GT500N, GT500s, GT505, GT505e, GT540, GT540f, GT540G, GT540GO, GT540R, GT550, GT810, GT810h, GT950 GU-series: GU200, GU200a, GU200b, GU200e, GU220, GU230, GU230GO, GU280, GU280f, GU282, GU285, GU285f, GU285g, GU290f, GU290fPO, GU292, GU292A, GU295, GU295F, GU295g, GU297, GU297a, GU920V GW-series: GW300, GW300FD, GW300GO, GW305, GW330GO, GW370, GW370b, GW382f, GW520, GW520GO, GW525, GW550, GW550h, GW620, GW620F, GW620G, GW620GO, GW620R, GW820, GW825, GW825v GX-series: GX200, GX300, GX500 H-series: H220, H221, H221AR, H221F, H221G, H222, H222F, H222G, H222TTV, H222TV, H320, H320AR, H320MB, H324, H324T, H324TR, H326G, H326T, H326TV, H340, H340AR, H340F, H340G, H340H, H340N, H340Y, H342, H342F, H342FT, H342I, H342TR, H343, H345, H410, H410YK, H420, H420F, H422, H422F, H422T, H422TV, H440, H440AR, H440F, H440N, H440V, H440Y, H442, H442F, H443, H445, H500, H500F, H500G, H500T, H500TR, H502, H502F, H502G, H502T, H502TV, H502Y, H520, H520F, H520G, H520Y, H522, H522F, H522Y, H525, H525N, H525TR, H540, H540D, H540F, H540T, H542, H542TR, H630, H630D, H630I, H631, H634, H635, H635A, H635AR, H635C, H635CX, H636, H650, H650AR, H650E, H650K, H731, H734, H735, H735AR, H735L, H735MT, H735P, H735T, H735TR, H736, H736P, H740, H778, H779, H788, H788N, H788SG, H788TR, H790, H790T, H791, H791F, H810, H810PR, H810VK, H811, H811VK, H812, H815, H815AR, H815K, H815L, H815P, H815T, H815TR, H818, H818N, H818P, H818PA, H819, H820, H820PR, H830, H830SV, H831, H840, H840AR, H840TR, H845, H845N, H848, H850, H850AR, H850K, H850TR, H858, H860, H860N, H868, H870, H870AR, H870DS, H870DSU, H870I, H870K, H870S, H870U, H870V, H871, H872, H872PR, H873, H900, H900PR, H901, H910, H910PR, H915, H918, H930, H930DS, H930G, H930K, H932, H932PR, H932SV, H932U, H933, H950, H950PR, H955, H955A, H955AR, H955HK, H955P, H955TR, H959, H960, H960A, H960AR, H960ATR, H960AY, H960P, H960TR, H960YK, H961, H961AN, H961N, H961S, H962, H968, H970, H990, H990DS, H990N, H990T, H990TR HB-series: HB620, HB620T K-series: K100, K100DS, K100E, K100TR, K120, K120AR, K120E, K120F, K120GT, K120H, K121, K121K, K121L, K121S, K130, K130E, K130F, K130Y, K200, K200DS, K200DSF, K200DSK, K200F, K200MT, K210, K220, K220AR, K220BR, K220DS, K220DSF, K220DSK, K220DSZ, K220H, K220T, K220Y, K220Z, K240, K240AR, K240F, K240H, K330, K350, K350AR, K350DS, K350E, K350F, K350H, K350K, K350N, K350NDS, K350TR, K350Y, K350Z, K371, K373, K410, K410A, K410F, K410G, K420DS, K420N, K420NM, K420PR, K425, K428, K430AR, K430DS, K430DSE, K430DSF, K430DSY, K430H, K430N, K430T, K430TR, K430TV, K430Y, K450, K500AR, K500DS, K500DSF, K500DSK, K500DSZ, K500F, K500H, K500I, K500J, K500K, K500N, K500TR, K500Y, K500Z, K520, K520D, K520DY, K520K, K520TR, K520Y, K530, K530AR, K530DY, K530F, K530TR, K535, K535D, K535N, K535T, K540, K550, K550BN, K550BNGO1, K557, K580, K580AR, K580DS, K580DSF, K580DSK, K580DSZ, K580F, K580H, K580I, K580TR, K580Y, K580Z, K600, K600HK, K600Y KB-series: KB620, KB770, KB775f KC-series: KC550, KC560, KC910, KC910Q, KC910Qa KE-series: KE500, KE508, KE590, KE590i, KE600, KE608, KE770, KE800, KE850, KE850A, KE858, KE970, KE990, KE990C, KE990d, KE998 KF-series: KF240, KF245, KF300, KF305, KF310, KF311, KF350, KF390, KF390GO, KF390Q, KF510, KF600, KF690, KF700, KF700q, KF701, KF750, KF750GO, KF755, KF755c, KF755d, KF757, KF758, KF900 KG-series: KG110, KG115, KG118, KG119, KG120, KG130, KG190, KG195, KG200, KG210, KG220, KG221, KG225, KG228, KG240, KG245, KG270, KG271, KG275, KG276, KG278, KG280, KG285, KG288, KG289, KG290, KG291, KG296, KG300, KG320, KG320s, KG328, KG370, KG375, KG376, KG70, KG77, KG800, KG810, KG90, KG90n KH-series: KH1000, KH1200, KH1300, KH1400, KH1600, KH1800, KH1800M, KH2100, KH2200, KH2700, KH3100, KH3400, KH3900, KH4500, KH5200, KH6400, KH6500, KH8000, KH8200, KH8600 KM-series: KM330, KM335, KM380, KM380c, KM380d, KM380T, KM385d, KM386c, KM500, KM500c, KM500d, KM501, KM553, KM555, KM555e, KM555G, KM555GO, KM555R, KM555RGO, KM570, KM570F, KM710, KM710C, KM710D, KM900, KM900e, KM900f, KM900g KP-series: KP100, KP105, KP106, KP107, KP108, KP109, KP109a, KP109b, KP110, KP115, KP130, KP130a, KP130b, KP135, KP150, KP151, KP152, KP168, KP169, KP170, KP175, KP199, KP200, KP202, KP202i, KP210, KP215, KP220, KP230, KP233, KP235, KP260, KP265, KP270, KP275, KP293, KP320, KP330, KP500, KP501, KP501GO, KP501N, KP502, KP502GO, KP505, KP550, KP570, KP570q KS-series: KS20, KS360, KS365, KS500, KS660 KT-series: KT520, KT525, KT610, KT615 KU-series: KU1700, KU2000, KU2100, KU250, KU2800, KU310, KU311, KU3700, KU380, KU385, KU4000, KU4300, KU450, KU5400, KU580, KU5900, KU6000, KU6300, KU800, KU830, KU9000, KU9100, KU9200, KU9300, KU950, KU9500, KU9600, KU970, KU990, KU990GO, KU990i, KU990iGO, KU990MF, KU990R L-series: L-01D, L-02D, L-06C, L01A, L01B, L01C, L01F, L02B, L03A, L03B, L03C, L04A, L04B, L04C, L06A, L07C, L1100, L1150, L1400, L21, L22, L23 , L24, L25 (Fx0, Firefox OS), L3100, L341i, L342i, L343i, L600i, L600v, L601i, L602i, L704i, L705i, L705ix, L706ie, L852i L-0-series: L-01E, L-02E, L-04E, L-05D, L-05E, L-06D, L-06DJOJO, L-06DJOJOP, L-07C LG-series: LG870 LMX-series: LMX210APM, LMX210BMW, LMX210CM, LMX210CS, LMX210FM, LMX210HM, LMX210IMW, LMX210ULMA, LMX210YMW, LMX210ZM, LMX212TA, LMX212TAL, LMX410CS, LMX410EO, LMX410EOW, LMX410FC, LMX410FO, LMX410K, LMX410L, LMX410NCW, LMX410S, LMX410YCW LS-series: LS450, LS660, LS665, LS675, LS676, LS720, LS740, LS751, LS755, LS770, LS775, LS885, LS970, LS980, LS990, LS991, LS992, LS993, LS995, LS996, LS997, LS998 LU-series: LU6200 LV-series: LV7400, LV7400R M-series: M150, M150AT, M151, M152, M153, M154, M160, M160E, M200E, M200N, M210, M250, M250AR, M250DS, M250DSN, M250E, M250F, M250H, M250I, M250K, M250M, M250N, M250Y, M250YK, M255, M257, M257PR, M320, M320AR, M320DSN, M320F, M320G, M320H, M320K, M320M, M320N, M320TV, M322, M327, M400AR, M400DF, M400DK, M400DY, M400F, M400MT, M400N, M400Y, M430, M4400, M4410, M470, M470F, M6100, M700, M700A, M700AN, M700AR, M700B, M700DSK, M700DSN, M700F, M700H, M700N, M700TV, M700Y, M700Z, M703, M703PR, M710H, MS769 ME-series: ME550, ME770, ME850, ME850c, ME850d, ME970, ME970c, ME970d MG-series: MG100, MG101, MG105, MG110b, MG120, MG125, MG130, MG150, MG155, MG160, MG161, MG161a, MG165, MG165a, MG230d, MG235, MG280, MG295, MG296, MG320, MG370, MG377, MG610, MG800, MG808, MG810c, MG810d MP-series: MP260, MP450 MS-series: MS20, MS210, MS25, MS323, MS330, MS345, MS395, MS428, MS500, MS500Z , MS550, MS631, MS659, MS870 MU-series: MU500, MU515 P-series: P350, P350F, P350G, P350GN, P350GO, P355, P500, P500GO, P500H, P503, P504, P505 , P505CH, P505P, P505R, P506, P506GO, P509, P509BK, P509BKP, P509MZ, P509MZDU, P509MZP, P509P, P509TN, P509TNDU, P509TNP, P520, P530L, P655H, P655K, P659, P659BK, P659BKGO, P659H, P690, P690b, P690F, P692, P693, P698, P698f, P700, P705, P705f, P705g, P705GO, P708g, P710, P712, P713, P713GO, P713TR, P714, P715, P716, P720, P7200, P720h, P725, P760, P765, P768, P768e, P768f, P768g, P768N, P769, P769BK, P769BKGO, P769BKGO1, P778G, P870, P870H, P870P, P875, P875H, P880, P880g, P895, P895QB, P920, P920H, P925, P925G, P925P, P929, P930, P930P, P935, P936, P940, P940h, P940SC, P970, P970G, P970H, P970N, P990, P990DW, P990H, P990HN, P993, P999, P999DW, P999DWDU, P999DWP, P999WA Q-series: Q610BA, Q610EA, Q610EM, Q610EMW, Q610FA, Q610FM, Q610FS, Q610IS, Q610NA, Q610NM, Q610YB, Q610YN, Q850EM, Q850EMW RS-series: RS988 S-series: S01, S02, S310, S360, S365, S367, S5000, S5100, S5200 SH-series: SH110, SH130, SH150, SH150A, SH170, SH210, SH240, SH400, SH410, SH460, SH470, SH490, SH640, SH650, SH810, SH860 SP-series: SP200, SP320 SU-series: SU100, SU130, SU200, SU210, SU370, SU410, SU420, SU430, SU540, SU600, SU630, SU640, SU660, SU760, SU870, SU880, SU900, SU910, SU920, SU950, SU960 T-series: T300, T310, T310GO, T310i, T310N, T315i, T320, T320e, T320g, T325, T325G, T370, T375, T385, T385B, T385GO, T395, T480K, T480S, T500, T500GO, T505, T505GO, T510, T515, T515DW, T530, T565, T565B, T580, T585 TE-series: TE365, TE365F TG-series: TG800 TP-series: TP260, TP450 TU-series: TU330, TU500, TU515, TU515T, TU720, TU750, TU915 U-series: U250, U300, U300C, U310, U310C, U370, U370c, U370w, U450, U450C, U800, U8120, U8130, U8150, U8180, U8200, U8210, U8290, U830, U8330, U8360, U8380, U880, U890, U900, U960, U960, U970, U990 UK-series: UK410, UK495 US-series: US215, US550, US601, US610, US700, US701, US992, US996, US997, US998, US998R, US998U V-series: V300K, V300KR, V300KW, V300L, V300LW, V300S, V300SW, V32, V33, V350AWM, V350ULM, V400, V405EB, V405EBW, V409N, V410, V411, V490, V495, V496, V497, V520, V521, V521WG, V522, V525, V530, V533, V909, V909DW, V909DWDU, V930, V935, V935T, V940, V940N VK-series: VK410, VK815 VM-series: VM720 VS-series: VS425, VS425LPP, VS425PP, VS500, VS500PP, VS750, VS810KPP, VS810PP, VS835, VS870, VS880PP, VS930, VS980, VS985, VS985DU, VS985WDU, VS986, VS986W, VS987, VS988, VS990, VS995, VS996 W-series: W3000, W5300, W7000, W7020, W7100 X-series: X130G, X130J, X135, X137, X145, X147, X150, X155, X157, X160, X160T, X165, X165G, X170, X170FTV, X170G, X180G, X190, X210, X210CM, X210CMR, X210DS, X210EM, X210EMW, X210G, X210K, X210L, X210MA, X210MB, X210NMW, X210S, X210UKM, X210ULM, X210ULMA, X210ULMG, X220DS, X220DSH, X220G, X220MB, X230, X230AR, X230DS, X230DSF, X230DSV, X230FX230H, X230HV, X230I, X230K, X230YK, X230Z, X240, X240AR, X240DS, X240DSF, X240F, X240H, X240I, X240K, X240YK, X320K, X320L, X320S, X410TK, X410ULMG, X410ULML, X410UM, X600K, X600KP, X600L, X600LP, X600S, X600SP, X800K, X800L, X800S

  SẢN PHẨM KHÁC

  TOP