THÀNH VIÊN ĐĂNG NHẬP

Tên truy cập
Mật khẩu
Quên mật khẩu?
 • easy plus + full ufs

  Giá bán: 10,650,000₫

  chi tiết sản phẩm

  tính năng chuyên phá mật khẩu unbrick cho những máy có ổ ufs 153 và bga95  + bga 254 

  có ufs 254 chuyên nhấc ổ hoặc câu . 

  + bộ câu emmc để phá mật khẩu cho các máy thuộc đời emmc a3s a1k  readme c1 c2  ..... các máy cần câu . và các máy ufs thì cần nhấc ổ ra mới được nhé 

  EasyJTAG Classic Software 3.5 Changes:

  • UFS 2.0/2.1 Memory Chip Identification added (World First USB2.0). *
  • UFS 2.0/2.1 Memory Multi LUN Read/Write/Erase added (World First USB2.0). *
  • UFS 2.0/2.1 Memory Advanced Configuration added (World First USB2.0). *
  • UFS 2.0/2.1 Memory GPT Partitioning Support added (World First USB2.0). *
  • eMMC RPMB Region Status added.
  • eMMC RPMB Key writing added.
  • eMMC RPMB Read without key added.
  • eMMC RPMB Write with key added.
  • Apple NAND Support improved for many devices.
  • NAND Detection Bugs Fixed.
  • Partitions tool menus advanced options.
  • Fixed Support of 4K block devices.
  • Scripting core is improved.

  SẢN PHẨM KHÁC

  TOP